VAATA JA ELA!

Avaldatud 4.6.2024, rubriik Päeva sõna

Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Jh 3:14, 15

Mõni aeg tagasi oli mul põnev kogemus meremehega, kes saatis mulle kirju mitmest paigast maailmas. Ühel päeval kirjutas ta, et oli andnud oma südame Jeesusele ja ootas ristimist. Ta oli läbi teinud “Voice of Prophecy” [Prohvetikuulutuse Hääle] kirjakursuse ning see juhtis ta Päästja juurde. Kahetsedes ja patte tunnistades vaatas ta Jeesusele ja sai elu. Igavene elu oli tal nüüd käeulatuses. Hiljem, kui me kohtusime, rääkis noormees, kuidas ta täies usus Jeesusele vaatas. Ma võisin näha tema näol rõõmu ja täielikku rahulolu.

Inimene, kes vaatab Jeesusele, päästetakse usu kaudu. Kui Iisrael patustas ning sajad inimesed surid mürgiste madude tõttu, käskis Jumal Moosesel teha vaskmao ning panna see teiba otsa. Ta ütles Moosesele: “Siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab!” (4Ms 21:8). “Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.” “Vaskmao silme ette seadmine pidi andma Iisraelile tähtsa õppetunni. Nad ei suutnud ise takistada mao salvamisest haavadesse sattunud mürgi surmavat mõju. Ainult Jumal võis neid tervistada. Kuid neil tuli uskuda abisse, mida Jumal neile pakkus. Selleks, et ellu jääda, tuli neil vaadata. Jumal võttis vastu nende usu ning maole vaatamisega väljendasid nad oma usku” (Patriarhid ja prohvetid, lk 345).

Alguses põhjustas vaatamine inimese pattulangemise. Eeva vaatas üksisilmi keelatud vilja ja selle tagajärjel uppus inimkond patusse. Jeesus andis teise võimaluse vaadata, et inimesi päästa. Vaata Jeesusele! Koonda oma pilk Temale ja ela igavesti! Kas on sul tuttavaid või armsaid, kellele soovid igavest päästet? Suuna nende pilk Jeesusele. See on nii lihtne. Tuleb ainult vaadata ja elada. Ülendage Päästja kõrgele!

H. M. S. Richards, Jr.
Jaga Facebookis