Adventkogudus tähistas 21. mail 160. aastapäeva

Avaldatud 22.5.2023, allikas Adventist News Network

21. mail 2023 tähistas Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus oma 160. aastapäeva. Vaatamata väljakutsetele on adventistlik liikumine nüüdseks jõudnud evangeeliumi sõnumiga kogukondadeni üle maailma – seda tänu misjonitööle.

Teemaga „Misjoniks valitud" kutsutakse kõiki koguduseliikmeid üles misjonitööle pühenduma.

Peakonverentsi esimees Ted N. C. Wilson ütles selle arengu kohta: „Me oleme uskumatult tänulikud eesõiguse eest jagada Jumala sõnumeid viimased 160 aastat." Algatus „Misjoniks valitud" eelneb ja püüab valmistada kogudust ette eelseisvaks misjoni verstapostiks 2024. aastal – adventkoguduse ülemeremisjoni 150. aastapäevaks.

Adventkoguduse sünd

2023. aasta kevadkoosolekul ütles PK peasekretär Ertön Kohler 160. aastapäeva tähistamise kohta, et on tark vaadata minevikku, et olla teadlik ja suunata tulevikku. Kasutades analoogiat, märkis ta: „Terved organisatsioonid liiguvad edasi, vaadates tuuleklaasi, kuid samal ajal ka tahavaatepeeglisse".

Meie kui koguduse tahavaatepeegel ulatub tagasi 1863. aastasse, kui 20. mail 1863 kogunesid 20 delegaati Ameerika Ühendriikidest Michiganis asuvas Battle Creekis, et organiseerida kogudus (pildil on see maja, kus kokku saadi). Neil oli ühine visioon ja kohustus kuulutada kolme ingli sõnumit ning nad tunnistasid vajadust organiseeruda, et misjonitööd edasi viia.

21. mail 1863 töötas valitud komitee, mis koosnes kaheksast delegaadist, välja põhikirja, milles visandati tulevase Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Peakonverentsi (PK) struktuur.

Dr David Trimi, ajaloolase ja adventistide arhiivi- ja statistikaameti (ASTR) direktori sõnul sisaldas põhikiri preambulit, milles kirjeldati PK arendamise eesmärki ja fookust: „Tagada ühtsus ja tõhusus töös ning edendada üldisi huve praeguse tõe nimel." Ta lisas: " PK esimese põhikirja artikkel viis sätestas, et nõukogul on eriline järelevalve kogu misjonitöö üle ja misjoninõukoguna [oleks] tal õigus otsustada, kus sellist tööd on vaja ja kes lähevad misjonäridena seda tegema." Kokkuvõttes oli PK eesmärk edendada ühtsust, identiteeti ja misjonit“, rõhutas Trim.

Adventistide kogudus täna

Tänapäeval on adventistlik kogudus pühendunud sellele, et aidata inimestel leida vabadust, tervenemist ja lootust Piibli sügava mõistmise kaudu Jeesuses. Pärast 160 aastat on seitsmenda päeva adventistide koguduse misjonitöö mõjutanud haridust, tervishoidu ja meediaevangelisatsiooni. Liikumine, mis algas 3500 liikme ja kuue koguduste liiduga, on nüüdseks kasvanud – üle maailma on kogudusel 22 miljonit liiget ja kogudus tegutseb rohkem kui 200 riigis.

Kogudusel on üle 9000 kooli ja ülikooli, mis on kasvatanud üle kahe miljoni üliõpilase meelt ja südant.

Veel üks oluline aspekt koguduse pärandist on selle tervishoiusüsteem. Üle 200 haigla ja sanatooriumi ning enam kui tuhande kliiniku abil on adventistlike tervishoiuasutuste terviklik tervishoiualane lähenemine aidanud kaasa ülemaailmse kogukonna füüsilisele ja vaimsele tervisele.

Lisaks sellele on koguduse meediakajastused viimastel aastatel kasvanud. Alates kirjanduseevangelismist kuni kirjastuste, televisiooni- ja raadiokanaliteni rohkem kui 80 keeles ning nüüd ka veebi ja sotsiaalmeedia kohalolekuni on koguduse peamine ülesanne levitada evangeeliumisõnumit.

„Seitsmenda päeva adventistide koguduse märkimisväärne kasv selle 160 aasta jooksul on tunnistuseks iga kohaliku koguduse liikme pühendumisest ja osalusest. Iga üksikisik mängib misjonitöös olulist rolli," ütles Paul Douglas, PK finantsjuht ja laekur. Ta lisas: „Kuna me tähistame seda aastapäeva, kutsume kõiki liikmeid üles ühinema, astuma edasi uue kire ja pühendumusega. Mõtiskleme koos selle üle, mida tähendab olla valitud misjoniks, teades, et meie ühised jõupingutused võivad muuta inimeste elu kogu maailmas."

Ühtsus, identiteet ja misjon

Kui kogudus mõtiskleb oma rikkaliku pärandi üle, „saame uue pühendumuse, uue energia [ja] uue visiooni tulevikuks," väljendas Köhler.  Kuna kogudus liigub tuleviku suunas, siis selle rõhuasetus 160 aasta jooksul toob esile kolm põhipunkti: ühtsus, identiteet ja missioon.

160 aastat tagasi ühinesid adventistid eesmärgiga keskenduda misjonitööle. Nüüd kutsuvad adventistide juhid divisjonid, liidud ja kohalikud kogudused ühinema misjoni edendamiseks täna, homme ja järgnevatel aastatel.  „Meie identiteet on Jumala poolt antud", Piiblil põhinev ja adventistide põhiuskumustes sõnastatud, ütles Köhler. „Seda sõnumit tuleb maailmaga jagada," seda teevad Kristuse järgijad, kellel on ainulaadne identiteet.

Kiriku visiooni keskmes on misjon. Köhler märkis: „160 aastat on üleskutse taaselustada meie pioneeride vankumatu pühendumus ja võtta omaks erakordsed saavutused, mida Issand on nendeks otsustavateks aegadeks ette valmistanud. Astugem polariseerumise keskel ühiselt edasi, tugevdades meie piibellikku identiteeti relativismi väljakutsete keskel ja värskendades meie vankumatut pühendumust misjonile."

Wilson pöördub maailmakoguduse poole: „Peatugem sel aastapäeval hetkeks, et küsida endilt: kas me tõesti teeme kõik endast oleneva, et jõuda iga inimeseni maailmas, et saaksime veel meie eluajal tunnistada meie Issanda tagasitulekut? Oh, kuidas me igatseme Sinu tulekut, Issand Jeesus!"

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat