10päevane palveaeg 2023 „Tagasi altari juurde“ - 7. päev

Avaldatud 17.1.2023

Tagasi altari juurde –
meie kõige pakilisem vajadus

7. Päev – kogudus, mis kummardab

„Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!“ Psalm 95:6

(Mitte)regulaarne jumalateenistus

2018. aastal seitsmenda päeva adventistide seas läbi viidud ülemaailmsest uuringust selgus, et vaid 34% adventkodudest korraldatakse regulaarselt hommikuti ja õhtuti ühist jumalateenistust ning isiklikke pühendushetki on vaid 52% koguduse liikmetest. Kas kogudus, mille lõpuaja sõnum keskendub Jumala kummardamisele – kolme ingli sõnumile (Ilmutuse 14:6–12) –, saab edastada seda pühalikku sõnumit, kui selle liikmed ei ole usinalt seotud isikliku ja perekondliku jumalateenistusega? Teisisõnu, kas me saame tõhusalt kuulutada seda, mida paljud meist igapäevaselt ei tee?

Ellen White’i kommentaar: „Ei ole midagi muud vaja Jumala töös, kui Jumalaga suhtlemise praktilised tulemused (Tunnistused kogudusele, vol. 6, p. 47).  Mujal kirjutab ta: „Nagu vanad patriarhid, peaksid need, kes tunnistavad, et armastavad Jumalat, püstitama Issandale altari, kuhu iganes nad oma telgi püstitavad. . . . Isad ja emad peaksid sageli tõstma oma südame Jumala poole alandlikus palves enda ja oma laste eest. Isa kui pere preester asetagu Jumala altarile hommikune ja õhtune ohver, samal ajal, kui naine ja lapsed ühinevad palves ja ülistuses. Sellises majapidamises armastab Jeesus viibida.“ (Child Guidance, lk 518, 519)

Meie kõige pakilisem vajadus

Isikliku ja perekondliku jumalateenistuse taastamine seitsmenda päeva adventistide seas on ehk meie aja kõige pakilisem vajadus. Kuid see ei ole lihtne. Tänapäeval seisame silmitsi tehnoloogia väljakutsega, mis üha enam hõivab meie aega ja muudab meie meelt. Meie sõltuvus meediast, eriti sotsiaalmeediast, tekitab meis ärevust, ärrituvust, üksildust, stressi, masendust, unetust ja rahulolematust oma elujärjega.

Üllataval kombel on isiklikul ja perekondlikul jumalateenistusel vastupidine mõju. Jumalateenistus rahustab meie meelt, vähendab üksindust, vähendab stressi, suurendab rahu, täidab meie emotsionaalseid vajadusi ja õpetab meile rahulolu. Kas altar võib olla vastumürk meie kurnatud meelte ja rahutute südamete vastu?

Nüüd kutsub Jumal meid rohkem kui kunagi varem tagasi Tema südame juurde, järjepidevatele värskendavatele aegadele Tema juuresolekul. Sel põhjusel on seitsmenda päeva adventistide kogudus käivitanud algatuse „Tagasi altarile“, mis on otsustav jõupingutus, et taastada Jumala koguduses katkised isiklikud ja perekondlikud altarid. Aastaks 2027 loodame, et vähemalt 70 protsenti adventkoguduse liikmetest osaleb hommikuti ja õhtuti isiklikul ja perekondlikul jumalateenistusel. Sellest algatusest kuulete lähemal ajal rohkem, kuid me kõik saame juba praegu alustada Jumala ustava ja järjepideva kummardamisega. Kui läheme koos Jumalaga tagasi altari juurde, siis muutume Tema sarnaseks ja saame väe Tema töö lõpuleviimiseks!

Palugem täna Jumalalt Tema Püha Vaimu erilist väljavalamist meie jumalateenistuse kogemustele koos Temaga. Nüüd, rohkem kui kunagi varem, vajame kallihinnalist õnnistust osadusest Jumalaga.

Räägime oma Jumalaga.

Palveaeg (30-45 minutit)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale - Psalm 95:6

„Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!“

„Tulge, kummardagem ja põlvitagem“

Jumal, kui tihti me ei ole mõistnud, kui tõeliselt suur ja aukartustäratav ja inimlikust mõistmisest kaugemale ulatuv Sa oled. Universumi avarus ei suuda Sind mahutada, ja ometi ei austa ega kummarda me Sind tihti sellele vastavalt sügava austusega. Anna meile pilguheit Sinu hiilgusest ja aita meil mõista, kuidas Sa väärid kogu au, hiilgust ja kummardamist. Tuleta meile meelde, et läheneksime Sulle aukartuse ja austusega, tunnustades Sind kui meie vägevat Jumalat. Aamen.

„Heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette“

Looja Jumal, Sa oled ülim meisterkunstnik. Kõik, mis Sa oled loonud, on ilus ja täiuslik. Sinu armastus on kirjutatud igale avanevale pungale ja igale lehele. Sa oled ka meie tõeline Isa, see, kes meid lõi, soovis ja tegi oma näo järgi. Kuidas me saame kunagi täielikult mõista seda au, mille Sa oled meile andnud, et meid kutsutakse Sinu lasteks? Me ülistame Sind ja kummardame Sind, meie Loojat! Aamen.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.

Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest.

Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.

Meie kogudus: Palu Jumalat oma kodukoha ja ülemaailmse kiriku vajaduste pärast (vaata eraldi faili vajaduste kohta)

Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduseliikmete, pere ja naabrite vajaduste pärast.

Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused:

Üldlauluraamatust: Ava mu silmad, et näha võin (316); Suur on Su ustavus (498).

Muud ülistuslaulud: Olen siin, et kiita Sind; Sind kummardame Isa taevane.

 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat