Misjonitööst Pärnu koguduses

Avaldatud 30.1.2023, autor Helena Ploompuu, allikas Meie Aeg

Iga kogudus on ise nägu oma suuruse, vanuselise koosseisu ja koguduseliikmete talentide poolest. Nagu me Jeesuse tähendamissõnast teame, on meid kõiki kutsutud kasutama oma talente targasti ja elama ning armastama Jeesuse eeskujust lähtuvalt. Seepärast kõlab meie koguduse hüüdlause „Mina lähen“ väga asjakohaselt. Mitte keegi teine ei ole see, kes peaks meie eest Jumalariigi tööd tegema, vaid just mina, just nende annetega, mis mul on. 

Meie oleme Pärnu koguduses leidnud oma viisi misjonitöö tegemiseks ja seda tänu aktiivsetele koguduseliikmetele, kes neid tegevusi eest veavad. Alustan ühe meenutusega. Mäletan, et kord tegime ühe koguduseliikmete seltskonnaga kokkusaamise, kus ideekorjena kõik mõtted ühistest võimalikest tegevustest kirja sai pandud, ikka selle mõttega, kuidas teha paremini ka misjonitööd. Nii eriline on see, et mitmed neist ideedest on tänaseks teostunud, vaatamata sellele, et meie ideekorjel osalesid hoopis teised inimesed kui on tänased tegijad. Mida me siis oma kogudusega teeme? 

Meil on oma tiim, kes tegeleb aktiivselt raamatute jagamise ja kirjandustööga. Inspireerituna raamatutest oleme ühe kirikuruumi ümber kujundanud ja arendanud sellest väikese raamatukogu. Raamatukogus käib meil koos raamatuklubi, mille juht on Heili. Raamatuklubi mõte on üheskoos mõnd läbiloetud raamatut arutada. Toimunud on kolm üritust ja nendega jätkame ka tulevikus. Raamatukoguhoidja Loore ja matkajuhi Toomase koostöös toimuvad loodusmatkad. Igal aastaajal toimub meil kogudusega matk kuhugi looduskaunisse kohta. Need on olnud väga populaarsed nii koguduseliikmete kui ka nende sõprade ringis. Lisaks toimub meil kord kuus käsitöökaartide ja kingituste meisterdamise õpituba, mida veab eest Milvi ning kus käib koos nii koguduseliikmeid kui ka väljastpoolt kogudust inimesi. Tulevikuplaanidest on uuest aastast kavas alustada tervisliku toitumise ringiga, et õppida üheskoos valmistama tervislikke toite. 

Kirikuvälisel inimesel on tihti lihtsam tulla mõnele muule koosviibimisele kui jumalateenistusele, seda on näidanud meie kogemus. Seepärast ei saa muid ühiseid üritusi koguduse töös kindlasti mitte alahinnata, sest sinna on väga hea kutsuda oma sõpru ja tuttavaid. Tahan veel rääkida mõnest traditsioonilisemast misjonitöö vormist Pärnu koguduses. Misjonitöö üheks haruks on ka meie koguduse ühised söömaajad, mis on avatud kõigile. Inimesed armastavad süüa ja ühise laua taga olles on boonus see, et saad oma lauakaaslastega rääkida just teile olulistel teemadel ning seejuures teada saada, kuidas teisel tegelikult läheb. Aeg-ajalt on meil on koguduses külalisi ja nii hea on neid pärast jumalateenistust kutsuda ühisele söömisele ja seal nendega paremini tuttavaks saada. Koos söömine loob sundimatu ja vaba õhkkonna, mis avatud suhtlusele hästi kaasa aitab. Nii et taaskord suurepärane viis misjonitöö tegemiseks. 

Misjonitööd teeme ka hingamispäevakooli tundides, kus on samuti hea võimalus kaasa rääkida ja küsimusi küsida. Nii mitmedki mitte koguduseliikmed külastavad meie hingamispäevakooli tunde. 

Niisiis esineb meil Pärnus nii traditsioonilisi misjonitöö vorme kui ka just meile omaseid sündmusi, mis misjonitöö eesmärki kannavad. Kuid põhimõtteliselt teeme me kõik oma koguduses misjonitööd ja seda kogu aeg. Misjonitööks võib olla ka hea sõna või naeratus inimesele, keda pole ammu näinud või kes end just sel päeval kõige paremini ei tunne. Elus on häid ja halbu perioode ning kunagi ei tea, mis perioodis ja mis looga on inimene täna kirikusse tulnud. Fakt on see, et meid toob kirikusse igatsus Jumala ja Tema armastuse järele, mida me eelkõige oma kaaskristlaste tegude kaudu kogeda võime. Niisiis kuulutagem evangeeliumi kogu oma olemuse ja tegudega, et olla kanaliks Jumala ja inimeste vahel, kelle juurde Taevaisa meid parajasti läkitanud on. Et kui on vaja kodust välja minna, kas kirikusse, tööle või kooli, võiksime minna, vastates Tema taevasele kutsele: „Mina lähen!“ 

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat