10päevane palveaeg 2023 „Tagasi altari juurde“ - 4. päev

Avaldatud 14.1.2023

Tagasi altari juurde –
Paranda see ja Ta tuleb tagasi!

4. päev— MIS TOOB JUMALA TAGASI

„Ja kogu rahvas astus tema juurde. Siis parandas ta Issanda altari, mis oli maha kistud.” (1. Kuningate 18:30)

Kui vihmahood lakkasid

Sellel otsustaval päeval oli õhus palju pingeid, ehkki Karmeli mäel valitses meeletu vaikus. Enne põuda oli see metsane mägi kaetud lopsakate taimedega, roheline ja kaunis. See sai rikkalikult vihma ja seda peeti pühaks paigaks (Ellen G. White, Prohvetid ja kuningad, orig lk 144). Kuid kõik see oli muutunud. See, mis varasemalt oli olnud roheline, oli nüüdseks muutunud kõrbeks ja tühjaks. See oli kolme ja poole aastase põuaperioodi tulemuseks. (1. Kun 17:1; 18:1; Jk 5:17). Ellen White kirjeldab tolle aja Iisraeli järgmiselt:  Maa oli justkui tulega põletatud. Kõrvetav leitsak hävitas sellegi, mis vähesest taimestikust veel järel oli. Jõed kuivasid. Ammuvad veisekarjad ja määgivad lambakarjad liikusid kaeblikult ringi. Õitsvad nurmed olid muutunud põletavaiks kõrbeluideteks, nukrateks kõnnumaadeks…Õitsvad linnad ja külad olid muutunud leinapaikadeks. Nälg ja janu külvasid inimestele ja loomadele hirmuäratavat surma. Näljahäda kogu oma õuduses üha lähenes. (Prohvetid ja kuningad, orig lk 124, 125)

Vaimulik põud

Ilmselt suurem kui füüsiline põud, mis rahvast enda haardes hoidis, oli vaimulik põud, mis jättis Jumala rahva hinge janusse ja usupuudusesse. Iisraelis valitses kuri kuningas Ahab ja tema naine Iisebel. Ahabi siidonlik uhkus oli kaasa aidanud tema ustavuse vähenemisele Jumala suhtes. Selle katastroofilise vaimse usust taganemise tõttu kutsus Jumal prohvet Eelijat. Ellen White kirjutab Eelijast järgnevalt:“…elas Ahabi päevil üks usu- ja palvemees, kelle kartmatu kuulutus pidi tõkestama ärataganemise kiiret levikut Iisraelis.” (Prohvetid ja kuningad, orig lk 119)

Eelija parandab altari

Pärast seda, kui Baali ja Ašera prohvetite jumalad ei saatnud altarile tuld, oli kätte jõudnud roaohvri toomise aeg. (1. Kun 18:36). Siis kutsus Eelija rahva ligemale ja parandas tõelise Jumala altari, mis oli maha kistud. On ilmselge, et Eelija ei kutsunud rahvast tagasi üksnes tõelise Jumala kummardamisele, vaid pigem kutsus ta rahvast üles kummardama tõelist Jumalat järjepidevalt ja süstemaatiliselt! Iisraeli ühine kummardamise altar oli maha kistud, kuid Iisraeli rahva isiklikud ja perekonna altarid olid maha kistud juba kaua enne seda.

Mis toob Jumala tagasi?

Jumala tõelise, siira kummardamise taastamine oli see, mis ajendas Jumalat Karmelil vastama. Eelija esimene samm rahva vaimulikuks ärkamiseks oli maha kistud altari parandamine. Kui sinu isiklik või perekonna altar on maha kistud, paranda see ja lase Jumala kohaloleku tulel puudutada igaüht, kes tuleb kokku Tema kummardamiseks!

Räägime oma Jumalaga.

Palve aeg (30–45 minutit)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale — 1. Kuningate 18:30

„Ja kogu rahvas astus tema juurde. Siis parandas ta Issanda altari, mis oli maha kistud.” (1. Kn 18:30)

„Rahvas astus tema juurde”

Jeesus, Sinu Püha Vaim puudutas iisraellaste südant Karmeli mäel, kui Eelija altari parandas. Palume, et Sa puudutaksid täna samal viisil ka meie südant. Ilmuta meile meie üleastumised, et saaksime andestuse ja patust vabastuse Jeesuses. Tõmba meid enese ligi, ilmuta meie südamele Sinu pühaduse ilu ja pane meid igatsema Sind nii, nagu me pole iial igatsenud. Aamen.

„Ta parandas Issanda altari”

Meie Isa, oleme süüdi selles, et ei võta Sinuga koos olemiseks regulaarselt aega. Me ei kummarda Sind regulaarselt, ei üksikisikutena ega ka perena. Anna meile uus süda, uus mõtteviis ja juhi meid taastama regulaarseid kummardamise ja pühendumise hetki Sinuga. Aita meil tegutseda tahtlikult ja järjepidevalt. Elusta meie usku nii, et Sinu kohaloleku kaudu meis, ilmneks meie eludes tõeline usk. Aamen.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.

Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest.

Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.

Meie kogudus: Palu Jumalat oma kodukoha ja ülemaailmse kiriku vajaduste pärast (vaata eraldi faili vajaduste kohta)

Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduseliikmete, pere ja naabrite vajaduste pärast.

Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused

Üldlauluraamatust: Kui Päästja kutset kuulsin ma (#195); Mu südamesse tule, oh, Looja Püha Vaim (#150); Su Vaimu, Isa, palume (#145).

Muud ülistuslaulud: Ma otsustasin järgida Jeesust; Järgnen Sulle.

 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat