VII päev: Kolme ingli kuulutus, hingamispäev ja palve

Avaldatud 11.1.2022

„Neile ma annan oma kojas ja oma müüride vahel mälestusmärgi ja nime, parema kui pojad ja tütred: mina annan neile igavese nime, mida ei saa hävitada. Ja võõrad, kes on liitunud Issandaga, teenivad Teda ja armastavad Issanda nime, et saada Tema sulaseiks, kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda ja kes peavad kinni mu lepingust – needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas, ja nende põletus- ja tapaohvrid on mu altari peal meelepärased; sest mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele.“  Js 56:5–7

Loodud eesmärgiga

Kolme ingli kuulutus on vali kutse teenida meie Loojat. Me ei arenenud. Me pole geneetiline apsakas. Jumal lõi meid ja elu on imeline kingitus, mis tuleb Jeesuselt. Apostel Johannes ütleb: „Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest Sina oled loonud kõik, kõik olev on loodud Sinu tahtmise läbi!“ (Ilm 4:11) On aukartustäratav mõte, et eksisteerime Jumala tahtmise läbi.

Hingamispäev tuletab meile meelde, et meid loodi eesmärgiga. See viib meid tagasi meie koduaeda Eedenisse ja tuletab meile meelde meie armastavat Loojat, kes soovib meie ellu vaid head. Kannatuste ja haiguste maailmas tõotab Looja Jumal meid mitte hüljata ega maha jätta (Hb 13:5). Ainuüksi see fakt peaks meid viima Jumala ülistamisel põlvedele, et tänada Teda elu kingituse eest ja avastada erilisi plaane, mis Tal meie elu jaoks on.

Hingamispäev – Üleskutse palveks, ülistuseks ja kuulutamiseks
Ka hingamispäev tuletab meile meelde pääste kingitust. Kui puhkame hingamispäeval, puhkame Jumala lõpetatud töös meie heaks (Hb 4:9, 10). Puhkame Tema armus. Hingamispäev pole seaduslik nõue, mis oleks antud Iisraeli rahvale. See on armuga täidetud päev kogu inimkonnale, juhtides meid sõltuma päästes ainuüksi ja täielikult Kristusest (Js 56:6, 7).  Jeesus lõpetas loomisnädala sõnadega: „Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis Ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis Ta oli teinud.“ (1Ms 2:1, 2) Ka Tema töö ristil kulmineerus sõnadega „See on lõpetatud.“ Meil pole olnud osa Kristuse loomistööst aegade alguses. Tema alustas selle ja lõpetas selle. Samamoodi polnud meil osa Kristuse päästetööst ristil. Tema alustas päästmistöö ja Tema lõpetas selle. Hingamispäev tuletab meile meelde, et rõõmustaksime Tema armastuses, puhkaksime Tema hoolitsuses ja tooksime au Kristusele, kes maksis nii kõrge hinna meie pääste eest. Hingamispäev on üleskutse palveks, ülistuseks ja Tema headuse kuulutamiseks.

Hingamispäev tuletab meile meelde ka seda, et me pole üksi kõledas kurbusemaailmas. Looduse ilu räägib ikka veel Looja Jumalast selle maailma kannatuste keskel. Hingamispäev viib meid tagasi Loomise juurde, kuid juhib ka ettepoole uute taevaste ja uue maa juurde, kus Jumal loob selle maailma uuesti eedenlikus hiilguses.

Hingamispäev on tänu toomise päev. Oleme tänulikud, et Jumal meid lõi ja et Tal on meie elus plaan. Oleme tänulikud, et Ta lunastas meid ja on maksnud meie eest nii tohutu hinna. Oleme tänulikud, et Ta tuleb tagasi meile järgi ja loob uue taeva ja uue maa. Otsigem Teda palves tänuliku südamega.

Palve aeg (30–45 minutit)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Js 56:5–7
„Neile ma annan oma kojas ja oma müüride vahel mälestusmärgi ja nime, parema kui pojad ja tütred: mina annan neile igavese nime, mida ei saa hävitada. Ja võõrad, kes on liitunud Issandaga, teenivad Teda ja armastavad Issanda nime, et saada Tema sulaseiks, kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda ja kes peavad kinni mu lepingust – needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas, ja nende põletus- ja tapaohvrid on mu altari peal meelepärased; sest mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele.“
„Neile“
Jumal, Sina lõid meid kõiki. Sinu tahte läbi hakkasime eksisteerima ja Sa igatsed meiega igavest osadust. Jah, Sa soovid päästet kogu inimkonnale. Igale rahvale ja suguharule ja inimrühmale. Ülistame Sind! Aitäh Sulle iganädalase hingamispäeva eest, mis meile seda reaalsust meelde tuletab. 
„Kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda“
Jumal, liigagi tihti oleme rikkunud hingamispäeva või pole pidanud seda pühana. Palun andesta meile. Palun valva seda, kuidas veedame  oma hingamispäeva tunde ja aita meil hingamispäeval eriliselt Sinule mõelda ja tuua au Sinule. Ava meie silmad ja kõrvad, et teaksime ja täidaksime Sinu tahet iga päev, et võiksime tähistada ja tunnistada hingamispäeval Sinu ustavusest kogu nädala jooksul. 
„Ja kes peavad kinni mu lepingust“
Jeesus, aitäh, et hingamispäev pole vaid tähis ja võimalus Sind oma Loojana meelde tuletada, vaid et see on ka pääste tähis. Aitäh, et võime puhata Sinu õiguse kindluses, mis katab ja täidab meid, kui peame tugevalt kinni Sinu lepingu tõotustest. Aita, et meie hingamispäeva pidamine võiks olla peegeldus Sinu igapäevasest ustavusest meie vastu.
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat