Eleasar (Jumal on aidanud)

Avaldatud 29.3.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Aaroni kolmas poeg; pühitseti preestriks; leviitide juht. Tahad rohkem teada? Loe: 2. Moosese 6:23, 25; 28:1; 4. Moosese 3:32; 20:22−29.

Mõtted tänaseks

Eleasar teenis koos oma isa ja vendadega preestrina Iisraeli kõrberännaku ajal, enne kui nad tõotatud maale siseneda võisid. Lõpuks sai temast kui järglasest pärast isa surma ülempreester.

Miks sai Eleasar uueks ülempreestriks ja miks oli tal oluline osa Kaananimaale asumisel (Joosua 14:1)? Tal oli kolm venda: Naadab, Abihu ja Iitamar (2. Moosese 6:23). Iitamar oli neljast noorim, Naadab ja Abihu olid Eleasarist vanemad ja see on põhjus, miks ta ei olnud isa pärimisliinis esimene. Kuid sel ajal, kui nende isa Aaron suri, olid nemad juba surnud. Jumal oli neid karistanud, sest nad olid olnud väga hoolimatud Jumala antud juhiste suhtes. „[Nad] tõid Issanda ette võõra tule,“ loeme 3. Moosese 10:1−11.

Mõnikord võtab elu ootamatu pöörde. Kui inimesed teevad vale otsuse või tõsiseid vigu, võivad neil olla rängad tagajärjed nii neile endile kui ka teistele. Naadab ja Abihu kuritarvitasid võimalusi, mille Jumal oli neile andnud. Õnneks oli Eleasaril teistsugune suhtumine ning ta jäi kogu elu Jumalale ustavaks.

Minu palve

Taevane Isa, aita mul jääda Sulle ustavaks ja mitte teha katastroofilisi vigu ning heita kõrvale võimalused, mille Sa oled mulle andnud!

Jaga Facebookis