Huur (tähendus ebaselge)

Avaldatud 28.5.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Toetas koos Aaroniga Moosese käsi sel ajal, kui Iisrael sõdis amelekkidega. Võimalik, et Mirjami abikaasa. Tahad rohkem teada? Loe: 2. Moosese 17:8−13; 24:12−14.

Mõtted tänaseks

Mooses käskis Joosual minna amalekkidega sõdima ning ise seadis end samal ajal selgesti nähtavale kohale kõrge mäe otsas. Pikka aega ei olnud lahingus midagi otsustatud. „Niikaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas.“ (2. Moosese 17:11) Meil võib olla mitmesuguseid arvamusi sellest dünaamikast seal. Kõige sagedam tõlgendus on, et lugu rõhutab fakti, et Iisrael oli oma võidu eest võlgu pidevale ühendusele taevaga.

Mooses oli vana mees, kes ei suutnud füüsiliselt käsi väga pikka aega väljasirutatult hoida. Aaron ja Huur olid tulnud koos Moosesega mäetippu ja teadsid Moosese füüsilistest raskustest. Nad otsustasid teda aidata, kui nägid, et „Moosese käed väsisid“ (salm 12). Nad leidsid suure kivi, millel Mooses sai istuda ning – üks ühel pool ja teine teisel pool – hoolitsesid selle eest, et Moosese „käed seisid kindlalt kuni päikeseloojakuni“.

Juhid – vanast Iisraelist kuni tänapäeva koguduseni – vajavad tugevat toetust, isegi kui nad ei ole veel Moosese vanusesse jõudnud. Vahel on vaja füüsilist abi, kuid sagedamini vajavad juhid vaimset ja vaimulikku tuge. Jumala rahva juhtimine ei ole kerge. Juhid peavad tegelema arvutu hulga probleemidega ning nagu Moosese ajal, on alati neid, kes nurisevad. Vastuolud ja lahkhelid ei kao kunagi. Juht suudab püsima jääda ainult siis, kui on inimesi, kes on tema ümber ja aitavad tal säilitada katkematu ühenduse taevaga.

Minu palve

Aita mul, Issand, mõista, et pean toetama koguduse juhte ja et nende eest palvetamine on vähim, mida saan täna nende heaks teha!

Jaga Facebookis