Eldad (Jumal on armastanud)

Avaldatud 28.3.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Üks seitsmekümnest vanemast, kes valiti Moosesele appi. Tahad rohkem teada? Loe: 4. Moosese 11:24−29.

Mõtted tänaseks

Kui Moosese ees oli järjekordne kriis, sest iisraellased kurtsid taas kibedalt oma olukorra üle, kutsus ta kogudusetelki seitsekümmend vanemat, kes olid määratud rahva ülevaatajaks. Jumal oli tõotanud, et Ta ilmutab end sel korral Moosesele väga erilisel moel. Tema Vaim pidi tulema Moosese peale ja osaliselt ka seitsmekümne vanema peale.

Eldad oli üks seitsmekümnest vanemast. Mingil põhjusel otsustas ta − ja ka Meedad − mitte minna sinna, kuhu Mooses oli kutsunud, vaid jäi leeri. Kuid vastu kõiki ootusi puudutas Vaim ka neid kaht meest ja nad hakkasid prohveti viisil kõnelema (4. Moosese 11:26). Moosesele anti sellest teada ja Joosua ärritus selle peale üpris väga. Ta arvas, et Mooses ei tohi asja nii jätta. Kuid Mooses arvas, et tal pole vaja neid karistada. Tema vastus oli: „Kes küll annaks, et kogu Issanda rahvas saaks prohveteiks, et Issand paneks oma Vaimu nende peale!“ (salm 29)

Joosua soovis korda ja kuulekust. Mooses rõhutas juhtunu positiivset külge, kuigi Eldad ja Meedad ei olnud tema juhiseid järginud. Mooses väljendas selgelt, et juht ei pea end tingimata ohustatuna tundma, kui mõni inimene suhtub reeglitesse mingil määral loominguliselt. Prioriteediks peab jääma lõppeesmärk. Selle juhtumi puhul oli kõige olulisem, et Vaim võiks puudutada võimalikult paljusid.

Minu palve

Kõigeväeline Jumal, lase oma Vaimul puudutada meid nii, nagu Sina oled otsustanud!

Jaga Facebookis