Hilkija (minu osa on Jahve)

Avaldatud 23.5.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Ülempreester kuningas Joosija ajal (639−609 eKr);

leidis templist seaduseraamatu. Tahad rohkem teada? Loe: 2. Kuningate 22:1−23:30.

Mõtted tänaseks

Kuningas Joosija oli üks Juuda „headest“ kuningatest. Ta oli üks vähestest valitsejatest, kes üritas oma rahva tuua tagasi Jahvet teenima ning uuendada riigi vaimulikku pilti. Joosija andis korralduse teha templis vajalikud parandustööd. Nende tööde rahastamiseks kasutati jumalateenijate annetusi. Templi kappides põhjaliku otsimise ajal tehti ootamatu avastus − ülempreester Hilkija leidis kirjarulli, mida ei olnud väga kaua aega nähtud. Tõenäoliselt oli sellel kirjarulli 5. Moosese raamat või osa sellest. Hilkija andis kirjarulli kohe kirjutaja Saafanile, kes viis selle kuningale ja luges talle ette. See oli Joosija jaoks piisavalt hea põhjus, et kutsuda rahvas kokku ja neile taas Jumala seadust tutvustada.

Hilkija avastuse lugu on üsna tähelepanuväärne. Kujuta ette: just templis olid kaduma läinud Jumala Sõna sisaldavad kirjarullid. Mõtle vaid, kui lähed kirikusse ja kusagil pole Piiblit. Õnneks ei ole see paljudes kohtades nii. Kuid kahjuks leiame, et paljud kristlased ei loe enam Piiblit nii palju kui varem. Paljude – nii noorte kui ka vanade − jaoks on Piiblist saamas raamat, millega nad ei ole tuttavad. On ülim aeg Jumala Sõna taasavastada!

Minu palve

Tänan Sind, Issand, Sinu Sõna eest! Aita mul hoolitseda selle eest, et see minu elust kunagi ei kaoks!

Jaga Facebookis