Tühisus, tühisus

Avaldatud 21.7.2019, rubriik Päeva sõna

Ära kasuta Issanda, oma Jumala nime sajatamisel või pilkamisel; Jumal ei kannata seda, kui tema nime lugupidamatult kasutatakse. 2. Moosese 20:7 (The Message)

Oleme valmis avastama mõningaid kristlikke põhiväärtusi, mis leiduvad kolmandas käsus. Selle käsul on kaks tähendust, mõlemad olulised, ning me vaatame üht neist täna ja teist homme.

Kõige tavalisem tähendus, millele enamik inimesi mõtleb, on hästi sõnastatud ingliskeelses piiblitõlkes The Message, nagu on ülal toodud. See on oluline Jumala esikohal hoidmisel igapäevaelus. Üks tähtis väärtus, mida kristlased vajavad, on arusaam, kui oluline on nende kõne. Sõnad loovad ja hävitavad. Vana lastesalm, mis ütleb: „Sõnad ei saa mulle haiget teha“ on mõistagi üdini vale. Sõnad saavad teha palju rohkem haiget kui kepid või kivid.

Jumal kasutas SÕNA kogu universumi loomiseks ning kuna Ta lõi meid oma näo järgi, siis meie (palju väiksematel) sõnadel on ka kübeke sellest väest. Sageli saad sa seda, mida ütled, eriti laste ja teiste haavatavate inimeste puhul. Kui ütled neile, et nad on head, siis nad võivad sind uskuda ja vastavalt käituda. Kui ütled neile, et nad on halvad, siis ära üllatu, kui nad niimoodi käituvadki. Me saame iseendale sama asja teha oma sisekõne abil.

Kuid peale rumaluse, kergemeelsuse, karmuse ja tühise kõnepruugi üldiselt on kõige hullem Jumala püha nime kasutamine vandumisel või lugupidamatult. Võib-olla just neil äsjanimetatud põhjustel. Meie sõnad väljendavad meie tegelikkust ja mingil moel isegi kujundavad seda või vähemalt selle tajumist. Mida teeb siis juhuslik selliste väljendite, nagu näiteks „OMG“ või „issake“, kasutamine sinu reaalsustajule ja kõikvõimsa Jumala ligiolu tajumisele?

Mida võib see teha teise inimese tajule, kes võib-olla alles õpib Jumalat tundma ning vaatab sinu kui avalikult kristlase poole, et juhtnööre ja väärtusi saada?

Kirjas koloslastele 3:17 on öeldud: „Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!“

Mida ütleks Jeesus? Ta elab sinus, kui sa Teda palud, nii et lase Temal enda kaudu rääkida ja sa saad teada.

Püha Jumal, hämmastav eesõigus on üldse Sinu nime nimetada, rääkimata sellest, et võime isiklikult Sinuga kõneleda! Aita meil meeles ja väärtuslikuks pidada, et sellist võrratud õnnistust tasub väärtustada! Aita meil kasutada kõneandi Sinule inglite kombel kiituse laulmiseks!

Jaga Facebookis