Abner (isa on lamp)

Avaldatud 19.1.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Sauli armee pealik, hiljem Taaveti toetaja. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Saamueli 14:50; 17:55−58; 2. Saamueli 3:6−39; 1. Kuningate 2:32.

Mõtted tänaseks

Kui Iisraeli rahvas tahtis „traditsioonilist“ maist kuningat, valis Jumal seda ülesannet täitma Sauli. Hiljem langes Tema valik Taavetile, kes sai tõotuse, et temast saab esimene pikas dünastias tingimusel, et tema ja ta järeltulijad jäävad Jumala juhistele kuulekaks. Kahjuks ei teostunud paljud Jumala plaanid; mitte sellepärast, et Jumal ei täitnud oma osa, vaid sellepärast, et Taaveti järeltulijad ja rahvas nende ümber ei olnud ustavad. Nad väitsid üsna sageli, et soovivad teenida Jumalat ning võtavad peatähtsaks rahva huvid, aga tegelikkust analüüsides avastame peagi, et reeglina olid peamised motiivid oma huvid – au, staatus ja materiaalne kasu.

Abner on selle suundumuse kurb näide. Tema täht tõusis kiiresti ja temast sai üks tähtsamaid mehi kuninga armees. Aga kui Saul suri, toetas ta Sauli järeltulijana Iisboseti, kuigi teadis väga hästi, et Jumal ei olnud valinud Iisboseti, vaid Taaveti. Kuid toimus üks intsident, mille tõttu ta pettus, ning suunas oma toetuse Taavetile. Taaveti väepealik Joab pidas seda reeturlikuks käiguks ja otsustas ilma Taavetit informeerimata Abneri tappa.

Seda juhtub liigagi sageli – meie enda elus ja meid ümbritsevate inimeste elus −, et lükkame Jumala plaani kõrvale ja eelistame oma kavatsusi. Seda juhtub meie elu igas aspektis. Abneri elukäik ilmestab kaost, mis või kergesti tekkida, kui eirame Jumala plaane meie jaoks.

Minu palve

Näita mulle, Issand, plaane, mis on sul minu jaoks, ja aita mul võtta vastu oma elu eeskujuks Sinu kavatsused!

Jaga Facebookis