Abinadab (mu isa on suuremeelne)

Avaldatud 17.1.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Tema majja viidi seaduselaegas pärast seda, kui see oli seitse kuud olnud vilistite juures ja toodi kodumaale tagasi; tema ja ta poeg Eleasar pühitseti laegast hoidma. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Saamueli 6; 7:1.

Mõtted tänaseks

Piiblis on mitu Abinadabit. Üsna vähe teame Abinadabist, keda on mainitud 1. Saamueli raamatus 7:1. Ta elas Kirjat-Jearimis, Juuda ja Benjamini piirialal. Meile ei ole öeldud, miks valiti tema kodu seaduselaeka ajutiseks varjupaigaks. Raske uskuda, et see oli Abinadabi enda ettepanek. Tõenäoliselt oli ta leviit ja seetõttu sobiv kandidaat. Me teame, et muu hulgas hoiti kullaga kaetud puust laekas kivilaudu kümne käsuga ja see ese jäi Abinadabi kotta kahekümneks pikaks aastaks. Ühele tema poegadest – Eleasarile – anti kohustus valvata laegast, et sellega midagi ei juhtuks. Kakskümmend aastat hiljem kaotas üks teine Abinadabi poeg – Ussa – elu, kui ta seaduselaeka Jeruusalemma transportimise ajal puudutas laegast viisil, mida peeti ebasobivaks.

Me ei tea, kas Abinadab oli rahul oma osaga püha laeka hooldajana. See kätkes endas tohutut vastutust ja võib-olla ta mõtles, missugused võiksid olla tagajärjed, kui laekaga midagi juhtuks. Kuid vahel tuleb meie teele vastutus, millest ei saa keelduda. Ja õnneks on alati inimesi, kes on valmis ebamugavat või rasket ülesannet vastu võtma. Abinadabi nime vaadates võime mõelda, kas tema puhul on see pärilik. Kuidas on sinuga?

Minu palve

Issand, muuda mind, et oleksin valmis vastu võtma vajadusel ka ebamugavat ülesannet, eriti kui Sina mind seda teha palud!

Jaga Facebookis