Isiklik teenimine on hingede võitmise võti

Avaldatud 15.9.2018, rubriik Päeva sõna

Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatut. … Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!“ Markuse 2:3−5

Inimestele on vaja läheneda isiklike jõupingutustega. Kui jutlustele kulutatakse vähem ning isiklikule teenimistööle rohkem aega, siis ilmneksid suuremad tulemused. Vaeste olukorda tuleb leevendada, haigete eest hoolitseda, kurvastajaid ja leinajaid lohutada, harimatuid õpetada, kogenematutele nõu anda. Me peame nutma koos nutjatega ja rõõmustama koos rõõmsatega. See töö, mida saadab veenmisjõud, palve ja Jumala armastuse vägi, ei jää, ei saa jääda ilma viljadeta.

Peame alati meeles pidama, et meditsiinilise misjonitöö eesmärk on suunata patuhaiged inimesed Kolgata Mehe juurde, kes võtab ära maailma patu. Teda vaadates muudetakse nad Tema sarnaseks. Me peame innustama haigeid ja kannatajaid Jeesusele vaatama ja elama. Hoidku töölised Kristust, Suurt Arsti, pidevalt nende ees, kelle on ihu ja hinge haigus araks muutnud. … Innusta neid andma end Tema hoolde, kes andis oma elu, et neil oleks võimalik saada igavene elu. Räägi Tema armastusest, jutusta Tema väest päästa.

See on meditsiinimisjonäri ülev kohus ja hinnaline eesõigus. Ja isiklik teenimine valmistab tihtipeale sellele teed. Jumal jõuab sageli südameteni meie pingutuste kaudu füüsiliste kannatuste leevendamiseks. …

Peaaegu igas kogukonnas on palju neid, kes ei kuula Jumala Sõna jutlusi ega käi regulaarselt religioossetel teenistustel. Kui evangeelium peab nendeni jõudma, siis tuleb see viia neile koju. Sageli on füüsiliste vajaduste leevendamine ainus tee, kuidas neile läheneda.

Misjonär-õed, kes hoolitsevad haigete eest ja kergendavad vaeste kitsikust, leiavad ohtralt võimalusi nendega koos palvetada, neile Jumala Sõna lugeda ja Päästjast rääkida. Nad võivad palvetada koos abitutega ja nende eest, kel pole tahtejõudu, kontrollimaks himusid, mida kirg on halvendanud. Nad saavad tuua lootusekiire lüüasaanute ja masendunute ellu. Nende isetu armastus, mis väljendub omakasupüüdmatutes lahkusetegudes, muudab kannatajatel Kristuse armastusse uskumise lihtsamaks. − „Tervise teenistuses“, lk 143−145.

Jaga Facebookis