Baalak (Jumal on hävitanud)

Avaldatud 12.2.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Moabi kuningas Moosese ajal; värbas Bileami Iisraeli needma. Tahad rohkem teada? Loe: 4. Moosese 22:2−24:25; Joosua 24:9; Kohtumõistjate 11:25.

Mõtted tänaseks

Baalak kartis Iisraeli rahvast, sest ta teadis, kuidas nad olid teiste Kaananimaa piirkondade üle võite saavutanud. Ta kartis, et nad vallutavad tema territooriumi, ja seepärast otsustas ta kutsuda Bileami, kellel oli märkimisväärne kuulsus ennustaja ja prohvetina. Bileamile pidi heldelt tasutama, kui ta on valmis tulema ja iisraellasi needma. Baalak uskus, et siis on tal paremad võimalused sõjas Iisraeli vastu.

Vanas Testamendis mainitakse sageli needuste ja õnnistuste teemat. Õnnistused pidid tooma kaasa igasuguseid positiivseid asju, samas inimene, kes oli neetud, oli mõistetud kogema igasuguseid äpardusi. Jumal kasutas oma rahvaga tegelemisel õnnistusi ja needusi (vt nt 5. Moosese 28). Baalak soovis seda meetodit oma kasuks ära kasutada. Ta teadis, kui tundlikud on inimesed selle õnnistuste ja needuste süsteemi suhtes. Aga tema puhul põhines see puhtalt ebausul. Ta kasutas seda psühholoogilise sõjapidamise strateegia osana.

Baalak ei mõistnud Jumala õnnistuste ja needuste sügavamat tähendust Iisraelile. Ta ei mõistnud, et Jumala õnnistused – ja Tema needused − sõltusid sellest, missugune oli inimeste suhe Temaga. Nii oli see Baalaki ajal ja on ka veel meie ajal. Kristliku jumalateenistuse lõpus kuulutab pastor sageli Jumala õnnistusi. Need on mõeldud kõigile, aga kui soovime tõelist õnnistust, peame oma südame ja mõistuse sellele jumalikule õnnistusele avama!

Minu palve

Armas Jumal, ma mõistan, et asjad lähevad viltu, kui pööran Sulle selja, ja et ma vajan Sinu õnnistust. Aita mul, Issand, täna avada oma süda õnnistustele, mis Sul minu jaoks varuks on!

Jaga Facebookis