Armu abil on võimalik jõuda Kristuse ideaalini

Avaldatud 13.12.2018, rubriik Päeva sõna

Sest nõnda ütleb Issand Jumal, Iisraeli Püha: Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud. Jesaja 30:15

Issand tunnustab iga pingutust, mida sa teed jõudmaks Tema ideaalini sinu jaoks. Kui sa põrud ja satud patuteele, ära arva, et sa ei või palvetada, et sa ei ole väärt Issanda ette tulema. „Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige.“ [1. Johannese 2:1] Ta ootab avasüli, et kadunud last vastu võtta. Mine Tema juurde ja räägi Talle oma vigadest ja ebaõnnestumistest. Palu Talt jõudu uueks katseks. Ta ei valmista sulle iial pettumust ega kasuta sinu usaldust kurjasti ära.

Sind tabavad katsumused. Nii lihvib Issand sinu iseloomust konarused välja. Ära nurise. Kaeveldes muudad katsumuse veel raskemaks. Austa Jumalat rõõmsameelse alistumisega. Talu survet kannatlikult. Isegi kui sulle tehakse ülekohut, hoia südames Jumala armastust. …

Kristus teab, kui tugevad on sinu kiusatused ja kui suur on su jõud vastu panna. Tema käsi on alati õrnas kaastundes iga kannatava lapse poole välja sirutatud. Kiusatud ja meeleheitel inimesele ütleb Ta: „Kas sina, laps, kelle eest ma kannatasin ja surin, ei suuda mind usaldada?“ „Niikaua kui sul on päevi, kestku su jõud.“ [5. Moosese 33:25] …

Sõnad ei suuda kirjeldada seda rahu ja rõõmu, mis on neil, kes võtavad Jumalat Tema sõnast. Katsumused ei häiri neid, solvangud ei pahanda neid. Oma mina on risti löödud. Nende kohustused võivad päev-päevalt olla nõudlikumad, kiusatused tugevamad, katsumused rängemad, kuid nad ei kõigu, sest nad saavad vajadustele vastava jõu. − Youth’s Instructor, 26. juuni 1902.

Kristus ei ole meile andnud garantiid, et iseloomu täiuslikkuse saavutamine on lihtne. Õilis, täiustatud iseloom ei ole päritav. Me ei saa seda juhuslikult. Õilis iseloom saavutatakse isikliku jõupingutuse abil Kristuse teenete ja armu kaudu. Jumal annab talendid, mõistuse võimed, meie võime kujundada iseloomu. Seda kujundatakse raskes, karmis võitluses iseendaga. Pärilike kalduvuste vastu tuleb võidelda lahing lahingu järel. Me peame ennast teravalt arvustama ega tohi jätta ühtki ebasobivat iseloomujoont parandamata.

Ärgu keegi öelgu, et ta tuleb oma iseloomuvigadega ise toime. Kui sa jõuad sellise järelduseni, siis jääb igavene elu sinu jaoks kättesaamatuks. Su oma tahe muudab selle võimatuks. Kui sa ei taha, siis sa ei suuda võita. Tõeline probleem peitub pühitsemata, rikutud südames ja tahtmatuses alluda Jumala kontrollile. − „Kristuse tähendamissõnad“, lk 331.

Jaga Facebookis