Võit on tagatud kõigile, kes kuuletuvad Kristuse korraldustele

Avaldatud 16.11.2018, rubriik Päeva sõna

Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud. Johannese 16:33

Kristus tuli meie maailma inimkonna käendajana ning, andes moraalse jõu, valmistas kõigile võimaluse jõuda võidule. Ta ei taha, et keegi jääks ebasoodsamasse olukorda. Ta ei soovi, et mao kavalad rünnakud heidutaksid ja kohutaksid neid, kes püüavad võita. „Olge julged,“ ütleb Ta, „mina olen maailma ära võitnud.“

Kui meid juhib võidule niisugune Väejuht, siis võime tõepoolest olla rõõmsad ja julged. Ta tuli meie eestvõitlejana. Ta teab võitlust, mida peavad võitlema kõik, kes on Saatanaga vaenujalal. Ta asetab oma järelkäijate ette lahinguplaani, näitab selle iseärasusi ja tõsidust ning hoiatab, et nad ei ühineks Tema armeega ilma kõigepealt kulusid kokku arvutamata. Ta räägib neile, et nende vastu on üles rivistatud määratu suur kurjuse liit, ning näitab neile, et nad võitlevad nähtamatu maailmaga ja et Tema armee ei koosne üksnes inimestest. Tema sõdurid teevad koostööd taevaste olevustega ja nende ridades on Üks, kes on inglitest kõrgem, sest kohal on Püha Vaim, Kristuse esindaja.

Seejärel kutsub Kristus iga otsusekindlat järelkäijat, iga tõelist sõdurit, Tema eest võitlema ning kinnitab, et kõik, kes Tema korraldustele kuuletuvad, pääsevad ohust. Kui Kristuse sõdurid ootavad oma Kaptenilt ustavalt korraldusi, saadab nende sõda vaenlase vastu edu. Ükskõik kui väga neid rünnatakse, lõpuks on nad võidukad.

Nende puudused võivad olla arvukad, patud suured ja teadmatus näiliselt ületamatu, aga kui nad mõistavad oma nõrkust ja vaatavad abi otsides Kristusele, on Tema nende võimekus. Ta on alati valmis nende pimedust valgustama ja nende patusust võitma. Kui nad kasutavad Tema väge, siis nende iseloom muudetakse, neid ümbritseb siis valguse ja pühaduse õhustik. Tema teenete ja saadud jõu abil saavutavad nad täieliku võidu. Neile antakse üleloomulikku abi, mis annab neile võime oma nõrkuses Kõikvõimsa tegusid teha.

Need, kes võitlevad Kristuse nimel, võitlevad taevase universumi pilgu ees ning peavad olema sõdurid, mitte argpüksid. … Nad peavad usus vaatama rahulikult iga vaenlast ja teatama: „Me võitleme Kõigevägevama juhtimisel head usuvõitlust. Kuna Tema elab, siis elame ka meie.“ − The Signs of the Times, 27. mai 1897.

Jaga Facebookis