Selge mõistuse omamiseks järgi mõõdukuse põhimõtteid

Avaldatud 24.10.2018, rubriik Päeva sõna

Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! 1. Kiri tessalooniklastele 5:23

Apostel palub nii: „Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.“ [Kiri roomlastele 12:1] …

Kui me järgime niisuguseid söömise ja joomise kombeid, mis vähendavad füüsilist ja vaimset jõudu või langeme selliste harjumuste ohvriks, millel on sarnased tagajärjed, häbistame Jumalat, sest röövime Temalt teenistuse, mida Ta meilt nõuab. Need, kes omandavad ebaloomulikku isu tubaka järele, rahuldavad seda tervise kulul. Nad hävitavad närvienergiat, vähendavad elujõudu ja toovad ohvriks vaimse jõu.

Need, kes nimetavad end Kristuse järelkäijaks, kuid kellel on ikkagi see kohutav patt ukse ees, ei suuda lepitust kõrgelt hinnata ning neil ei ole ülevat arusaamist igavestest asjadest. Mõistus, mille uimastid on tuhmistanud ja osaliselt halvanud, jääb kergesti kiusatusele alla ega suuda tunda rõõmu osadusest Jumalaga.

Need, kes tarvitavad tubakat, ei suuda eriti alkoholist ära öelda. Kahel kolmandikul meie maa alkohoolikutest on isu alkoholi järele tekkinud tubaka kasutamisel. Need, kes väidavad, et tubakas ei kahjusta neid, võivad oma eksituses veenduda sellega, kui jätavad tubaka mõneks päevaks ära. Närvivärinad, peapööritus ja ärritatavus, mida nad tunnevad, tõestab neile, et see patune nauding on neid orjusesse aheldanud. See on võitnud tahtejõu. Nad on selle pahe orjuses, millel on kohutavad tagajärjed. …

Jumal nõuab, et Tema rahvas oleks mõõdukas kõigis asjus. Kristuse eeskuju selles pikas paastumises kõrbes peaks õpetama Tema järelkäijaid Saatanat tagasi lööma, kui ta tuleb isu maskeeringu all. Siis võib neil olla mõju muuta neid, kes on isudele järeleandmise tõttu eksiteele juhitud ning kes on kaotanud moraalse jõu neid oma valdusesse haaranud nõrkuse ja patu võitmiseks. Nii võivad kristlased kindlustada tervise ja õnne puhtas, hästi korraldatud elus ning selge ja Jumala ees rikkumata mõistuse. − The Signs of the Times, 6. jaanuar 1876.

Jaga Facebookis