Tagajärg järgneb põhjusele ja toob kaasa kas tervise või haiguse

Avaldatud 23.10.2018, rubriik Päeva sõna

Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest puud tuntakse tema viljast. Matteuse 12:33

Aadam ja Eeva olid Eedeni aias välimuselt suursugused, täielikult sümmeetrilised ja kaunid. Nad olid patuta ja täiuslikult terved. Missugune kontrast inimkonnaga tänapäeval! Ilu on kadunud, täiuslikku tervist ei tunta. Kõikjal, kuhu vaatame, näeme haigust, moonutust ja nõrgamõistuslikkust. …

Pattulangemisest peale on eksisteerinud ohjeldamatus peaaegu igal kujul. Isu on valitsenud mõistust. Inimperekond on elanud sõnakuulmatut elu ning sarnaselt Eevaga on nad lasknud Saatanal end petta Jumala keeldusid eirama ja samas ekslikult arvama, et tagajärjed ei ole nii kohutavad, nagu nad olid kartnud. Inimkond on rikkunud terviseseadusi ja kaldunud liialdustesse peaaegu kõiges. Haigused laienevad pidevalt. Põhjusele on järgnenud tagajärg.

Jumal andis meie esivanematele toidu, mille Ta oli kavandanud inimkonnale söömiseks. Loodolevustelt elu võtmine oli Tema plaaniga vastuolus. Surma ei pidanud Eedenis olema. Aia puude vili oli toidus, mida nad vajasid. Jumal andis loa loomse toidu söömiseks alles pärast veeuputust. …

Paljud imestavad, et inimkond on niivõrd mandunud, nii füüsiliselt, vaimselt kui ka moraalselt. Nad ei mõista, et selle kahetsusväärse mandumise on põhjustanud Jumala põhiseaduse, seaduste ja terviseseaduste rikkumine. Jumal võttis oma õnnistava käe ära Tema käskudest üleastumise pärast. Ohjeldamatus söömises ja joomises ning madalatele kirgedele järeleandmine on nüristanud peene tundlikkuse, nii et pühad asjad on seatud igapäevaste asjadega ühele pulgale. …

Paljud on oodanud, et Jumal hoiaks neid haigusest pelgalt sellepärast, et nad on Temalt seda palunud. Kuid Jumal ei pannud nende palveid tähele, sest nende usuga ei kaasnenud teod. Jumal ei tee imet, et hoida haigusest neid, kes ei ole iseenda eest hoolitsenud, vaid rikuvad pidevalt terviseseadusi ega tee ühtki pingutust haiguse ärahoidmiseks. … Jumal ei tegutse imelisel kombel, et säilitada nende inimeste tervist, kes terviseseadustesse hooletu tähelepanematusega suhtudes võtavad kindla suuna haigestumisele. − The Review and Herald, 2. aprill 1914.

Jaga Facebookis