Iga liige peab aitama evangeeliumi levitada

Avaldatud 30.9.2018, rubriik Päeva sõna

Siis Jeesus rääkis neile taas: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.“ Johannese 8:12

Need, kes järgivad Jeesust, on Jumala kaastöölised. Nad ei käi pimeduses, vaid leiavad õige raja, kus Jeesus, maailma Valgus, teed näitab. Ja kui nad seavad samme Siioni poole ja liiguvad usus edasi, omandavad nad Jumala asjades ereda kogemuse. Kristuse missioon, mis on nii ähmaselt mõistetud, millest on nii uduselt aru saadud, kuid mis kutsus Ta Jumala troonilt Kolgata risti salapärasele altarile, avaneb mõistusele üha enam ja enam ning siis on arusaadav, et Kristuse ohvris on kõigi teiste armastusmissioonide allikas ja põhimõte. Kristuse armastus on see, mis on ajendanud iga tõelist misjonitöölist minema linnadesse ning maailma pea- ja kõrvalteedele.

Kristuse kogudus maa peal on organiseeritud misjonieesmärgiga ning selle ülim ülesanne on, et iga koguduseliige peaks olema Jumala siiras kaastööline, kes on täidetud Vaimuga, kellel on Kristuse meelsus ja kes on Kristuse kaastundes täiustunud ning kasutab seetõttu kogu jõudu hingede päästmiseks vastavalt talle usaldatud võimetele. Kristus ootab, et igaüks, kellel on Tema nimi, võtaks Tema töö peamise ja kõrgeima tähtsusega asjaks ning teeks taevaste olevustega omakasupüüdmatult koostööd nende hukkuvate inimeste päästmiseks, kelle eest Ta suri.

Raha, mõju või ükskõik missuguse inimesele usaldatud mõistuse või ihu kapitali väärkasutamine on Jumala ja maailma röövimine, sest see suunab energia teistsugusesse kanalisse, kui on Jumala plaan maailma päästmiseks. Kui Kristus oli siin maa peal, saatis Ta oma jüngrid välja kogu Juudamaale Jumala riigist kuulutama. Selle eeskujuga näitas Ta selgelt, et Tema rahva kohus kõigil aegadel on jagada teistele seda teadmist, mis neil on tee, elu ja tõe kohta. Jeesus püüdis kõigis oma ettevõtmistes õpetada kogudusele misjonitööd ning kui nende arv suurenes, siis pidi nende misjonitöö laienema, kuni evangeeliumi sõnum jõuab nende teenistuse kaudu kogu maailma. − The Review and Herald, 30. oktoober 1894.

Rõõm heast

tervisest

Jaga Facebookis