Pühitse ennast, seejärel otsi hukkujaid

Avaldatud 28.9.2018, rubriik Päeva sõna

Hüüdja hääl: „Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale!“ Jesaja 40:3

Kas sa tunned püha tõe pühitsevat mõju südames, elus ja iseloomus? Kas sul on kindlustunne, et Jumal on oma kalli Poja pärast sinu patud andestanud? Kas sa püüad elada nii, et su südametunnistus on Jumala ja inimeste ees puhas? Kas sa palud sageli Jumalat oma sõprade ja naabrite pärast? Kui sa oled teinud rahu Jumalaga ning oled kõik altarile toonud, võid asuda hingedevõitmise teenistusse kasumlikult.

Ükskõik missugust teistele käesoleva aja tõe ja imelise Kõikväelise tundmise viimise plaani järgides pühitsegem kõigepealt iseennast täielikult Temale, kelle nime me soovime kõrgele tõsta. Palugem tõsiselt nende pärast, keda loodame külastada, tuues neid elavas usus üksteise järel Jumala lähedusse.

Issand teab meie mõtteid ja kavatsusi ning kui lihtsalt suudab Ta meid sulatada! Kuidas suudab Tema Vaim kivikõva südame alistada nagu tuli! Kuidas suudab Ta täita meie südame armastuse ja osavõtlikkusega! Kuidas suudab Ta anda meile oma Vaimu omadusi ning muuta sobilikuks teiste inimeste nimel töötamise jaoks!

Tänapäeva koguduses on vaja tunda võitva armu väge ja seda võibki tunda, kui paneme tähele Kristuse nõuandeid Tema järelkäijatele. Kui õpime Kristuse, meie Päästja õpetust armastama, näeme kindlasti Jumala päästet.

Kõigile, kes kavatsevad võtta endale erilise misjonitöö …, tahaksin ma öelda: olge oma pingutustes usinad, elage Püha Vaimu juhtimise all. Täiendage iga päev oma kristlikku kogemust. Töötagu need, kellel on eriline sobivus, uskmatute heaks nii elu kõrgematel kui ka madalamatel kohtadel. Otsige usinalt hukkujaid. Mõelge, missugune igatsev soov on Kristusel tuua oma karja juurde tagasi need, kes on eemale eksinud!

Valvake hingi nagu need, kes peavad aru andma. Laske oma koguduse ja ümbruskonna misjonitöös oma valgusel paista nii selgete ja püsivate kiirtega, et keegi ei saaks kohtupäeval tõusta ja küsida: „Miks te ei rääkinud mulle sellest tõest? Miks te minu hingest ei hoolinud?“ − The Church Officers’ Gazette, september 1914.

Jaga Facebookis