Väärtuslikke objekte looduses kärbitakse või puhastatakse

Avaldatud 20.8.2018, rubriik Päeva sõna

Vaata, ma olen sind sulatanud, ometi mitte kui hõbedat: ma olen sind proovinud viletsuse ahjus. Jesaja 48:10

Sulatusahju tuli ei ole hävitamiseks, vaid puhastamiseks, õilistamiseks ja pühitsemiseks. Ilma katsumusteta ei tunne me nii palju vajadust Jumala ja Tema abi järele, me muutume uhkeks ja ennastusaldavaks. Meile osaks saavates katsumustes peaksime nägema tõendeid, et Issanda silm on meie peal ja et Ta tahab meid endale lähemale tõmmata. Arsti vajavad haiged, mitte terved, Abimeest vajavad need, keda on rõhutud peaaegu üle talumispiiri.

Tõsiasi, et meid on kutsutud üles pidama katsumustes vastu, tõestab, et Issand näeb meis midagi väga väärtuslikku, mida Ta soovib arendada. Kui Ta ei näeks meis midagi, millega oma nimele austust tuua, ei kulutaks Ta meie puhastamisele aega. Me ei näe erilist vaeva metsikute põldmarjade kärpimisega. Kristus ei heida sulatusahju väärtusetuid kive. Ta paneb proovile ainult väärtusliku maagi.

Sepp paneb raua ja terase tulle, et teada saada, mis sorti metall nad on. Issand lubab oma valitutel sattuda viletsuse sulatusahju, et Ta võiks näha, missugune on nende meelelaad ning kas Ta saab neid oma töö jaoks vormida ja kujundada.

Võib olla nii, et sinu iseloomu juures on vaja teha palju tööd, et sa oled tahumata kivi, mida tuleb tahuda ja lihvida, enne kui selle saab Jumala templisse panna. Sa ei peaks üllatuma, kui Jumal tahub meisli ja haamriga maha sinu iseloomu teravad nurgad, kuni sa oled valmis täitma kohta, mis Tal on sinu jaoks. Seda tööd ei saa teha ükski inimene. Seda saab teha ainult Jumal. Sa võid kindel olla, et Ta ei anna ühtki hoopi vajaduseta. Iga Tema hoop on antud armastuses, sinu igavese õnne nimel. Ta tunneb sinu nõrkusi ning tegutseb selle nimel, et ennistada, mitte hävitada.

Kui kerkivad esile katsumused, mis näivad seletamatuna, ei tohi me lasta sel oma rahu rikkuda. Ükskõik kui ebaõiglaselt meid ka ei kohelda, ärgu tekkigu mingit ägedust. Kättemaksuvaimu hellitades teeme viga iseendale. Me hävitame oma usalduse Jumalasse ning kurvastame Püha Vaimu. Meie poolel seisab tunnistaja, taevane käskjalg, kes tõstab meie eest vaenlase vastu võitluslipu. Ta ümbritseb meid Õiguse Päikese eredate kiirtega. Saatan ei suuda neist läbi tungida. Ta ei saa sellest püha valguse kilbist mööda. − The Signs of the Times, 18. august 1909.

Jaga Facebookis