Looja valitseb loodust ja hoiab seda ülal

Avaldatud 15.8.2018, rubriik Päeva sõna

Laulge Issandale tänuga, mängige kandlel kiitust meie Jumalale, kes katab taeva paksude pilvedega, kes valmistab maale vihma, kes laseb tärgata rohu mägedele. Psalmid 147:7, 8

Paljud õpetavad, et mateerias on elujõud. Nad usuvad, et mateeriale on antud teatud omadused ja siis on see jäetud omaenda energias tegutsema ning loodus toimib kindlate seaduste järgi, kuhu Jumal ei saa sekkuda. See on väärteadus ja Jumala Sõnas ei leidu selle toetuseks sõnagi.

Loodus ei ole iseenesest toimiv, see on oma Looja teenija. Jumal ei tühista oma seadusi ega tegutse neile vastupidiselt, vaid Ta kasutab neid pidevalt oma tööriistadena. Loodus tunnistab aruka ja aktiivse toimejõu kohalolust, mis tegutseb looduses ja selle kaudu ning selle seadustest kõrgemal. Looduses toimub pidev Isa ja Poja tegutsemine. Kristus ütles: „Minu Isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen.“ [Johannese 5:17]

Jumal on oma loomistöö lõpetanud, kuid Tema energia hoiab ikka veel loodusobjekte ülal. Süda ei löö ja hingetõmme ei järgne hingetõmbele seetõttu, et kunagi liikuma pandud mehhanism töötab edasi enda sees oleva energia abil, vaid iga hingetõmme ja südametukse tõestab Tema kõikehõlmavat hoolitsust, kelles me elame ja oleme.

Maa ei anna külluslikku saaki ega jätka aasta aasta järel päikese ümber liikumist iseenesliku energiaga. Jumala käsi juhib planeete ja hoiab neid, et nad liiguvad taevastes korrapäraselt. Tema väe abil kasvab taimestik, võrsuvad lehed ja õitsevad lilled. Tema sõna valitseb elemente ja Tema muudab orud viljakaks. Ta katab taeva pilvedega ja valmistab maa jaoks vihma, Tema „laseb tärgata rohu mägedele“. „Ta annab lund nagu villa, ta külvab halla nagu tuhka.“ „Kui tema teeb häält, siis on taevas vee kohin ja ta tõstab pilved maa äärest; tema teeb vihmale välgud ja toob tuule välja selle aitadest.“ [Psalmid 147:8, 16; Jeremija 51:16] …

Tema hoolitseb kogu oma kätetöö eest. Mitte miski pole liiga suur, et Ta ei saaks seda juhtida, mitte miski pole liiga väike, et jääks Tema tähelepanu altvälja. − The Signs of the Times, 20. märts 1884.

Jaga Facebookis