Usaldusväärne Sõna

Avaldatud 10.10.2019, rubriik Päeva sõna

Ja seepärast me tänamegi alatasa Jumalat, et kui te meie käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõepoolest on − Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te usute. 1. Kiri tessalooniklastele 2:13

Põhiline uskumus nr 1: „Pühakiri: selles Sõnas on Jumal usaldanud inimesele teadmised, mis on vajalikud päästmiseks. … See on iseloomu mõõdupuu, kogemuse katsekivi, tõe autoriteetne ilmutaja ning usaldatav aruanne Jumala tegudest läbi ajaloo.“

Mille jaoks on Piibel? See osa põhilisest uskumusest number 1 kirjeldab, mida meie kui adventistid usume. Me usume, et Piibel sisaldab seda, mida meil on vaja teada, et jumalakartlikult elada. Me usume, et see näitab meile, kuidas elada, ning avaldab usaldusväärselt õpetust. Sellest tulenevad pealegi ülejäänud 27 uskumust. Kui oleme kord kindlalt sätestanud, et usume Piiblit ja usume, et selles kirjapandu ongi nii mõeldud, siis võime jätkata nimekirjadega sellest, mida oleme Piiblist õppinud.

2. Kirjas Timoteosele 3:16 on öeldud: „Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses.“ Kuid enne seda, kui saad uskuda, et Piibli sõnad Piiblist on tõde, pead kõigepealt Piiblit uskuma. Ja kuidas üldse saab kindlalt teada? Iga raamat võib väita, et on kõigeks selleks kasulik. Tegelikult väidavad nii tuhanded raamatud!

Siis jõuame 17. salmi juurde, mis täiendab eelmise mõtet: „... et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.“ Kui me usaldame Pühakirja, avastame isikliku kogemuse kaudu, et see tõepoolest varustab meid ja valmistab ette häid tegusid tegema. See näitab isegi, millisteks tegudeks oleme kutsutud.

Ühesõnaga, nagu Ellen White ütles, ei ole mitte sõnad inspireeritud, vaid inimesed. Esmalt need, kes kirjutasid, ja praegu ja alati need, kes loevad. Meie tänase päeva tekst ütleb, et Jumala Sõna on „tegev“ meis, kes me usume. Me võime sageli kuulda ja tunda haamrilööke ja saagimist! Meie sõbrad ja pere võivad kindlasti märgata uut kuju, mida meie elu võtab, ning tajuda sellest kiirgavat armastust. Just siis saame aru, et need ei ole lihtsalt tähed lehekülgedel. See on elav Jumal, elav Püha Vaim, kes kasutab neid sõnu ja teeb meid selliseks, nagu me olema peame.

Ja siis liigume otsusest uskuda edasi südames teadmisele.

Püha Sõnasepp, Naatsareti Puusepp, ole ikka minus tegev, ehita ja kujunda mind! Aita mul olla ustav, et viibiksin ehitusplatsil sellega, et loen ja uurin Piiblit tõsiselt ja hoolikalt, teades, et ma ei taha mitte jõuda sõnade lähedale, vaid Sinu juurde!

Jaga Facebookis