Võta eesmärgiks pühadus, mitte üksnes tervis

Avaldatud 8.10.2018, rubriik Päeva sõna

Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Kiri roomlastele 12:1

Kui selle ettevõtmisega [Battle Creeki terviseinstituudiga] seotud inimesed ei vaata oma tööd enam kõrgest religioossest vaatevinklist ja laskuvad käesoleva aja tõe kõrgetest põhimõtetest alla jäljendama nende asutuste juhtide teooriat ja praktikat, kus ravitakse haigeid ainult tervise taastamiseks, ei ole meie asutusel rohkem Jumala erilisi õnnistusi kui seal, kus õpetatakse ja praktiseeritakse rikutud teooriaid.

Ma nägin, et väga laialdast tööd ei saa teha lühikese ajaga, sest ei ole lihtne leida arste, keda Jumal heaks kiidab ja kes töötaksid kannatava inimkonna heaks koos harmooniliselt, omakasupüüdmatult ja innukalt. Alati tuleb hoida tähtsal kohal, et selle kaudu saavutatav suur eesmärk ei ole üksnes tervis, vaid täiuslikkus ja pühaduse vaimsus, mida ei ole võimalik saavutada haige keha ja mõistusega. Selle eesmärgini ei ole võimalik jõuda üksnes ilmaliku inimese vaatenurgast töötades. Jumal tõstab üles inimesi ja muudab nad sobilikuks töötama mitte üksnes ihu, vaid ka patuhaige hinge arstidena, noorte ja kogenematute vaimulike vanematena. …

Arusaam, et need, kes on oma füüsilist ja vaimset jõudu kuritarvitanud või kelle mõistus või keha on kokku varisenud, peavad tervise tagasisaamiseks tegevuse katkestama, on suur eksitus. Väga vähestel juhtudel võib olla vajalik täielik puhkus lühikeseks ajaks, kuid need juhtumid on väga haruldased. Enamikul juhtudest on suur kasu ka vaheldusest.

Intensiivse vaimse töö all kokku varisenud inimesed peaksid kurnavast mõttetööst puhkama. Samas ei tohi neile õpetada, nagu oleks oma vaimsete võimete mõistlikul määral kasutamine vale ja ohtlik, sest selline õpetus paneb neid oma olukorda pidama hullemaks, kui see tegelikult on. …

Need, kes on murdunud füüsilise pingutuse all, peavad töötama vähem ning tegema tööd, mis on kerge ja meeldiv. Kuid neile igasuguse töö ja füüsilise tegevuse keelamine osutub paljudel juhtudel hävitavaks. … Tegevusetus on kõige suurem needus, mis võib niisugustel inimestel olla. Nende jõud jääb niivõrd soiku, et neil on võimatu haigusele ja jõuetusele vastu panna, mis on vajalik tervise tagasisaamiseks. − „Testimonies for the Church“, 1. kd, lk 554−556.

Jaga Facebookis