Jaga tervisliku elu valgust

Avaldatud 4.10.2018, rubriik Päeva sõna

Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle. Jesaja 58:8

Meie vaimulikud peavad olema tervisereformis arukad. Nad peavad tutvuma füsioloogia ja hügieeniga, nad peavad mõistma seadusi, mis valitsevad füüsilist elu, ja nende seost mõistuse ja hinge tervisega.

Tuhanded ei tea suurt midagi sellest imelisest kehast, mille Jumal on neile andnud, ega seda, kuidas selle eest hoolitseda, ning nad peavad palju olulisemaks uurida teemasid, mis on palju väiksema tähtsusega. Siin on vaimulikel teha töö. Kui nad võtavad selles asjas õige seisukoha, saavutatakse palju. Nad peavad oma elus ja kodus kuuletuma eluseadustele ning praktiseerima õigeid põhimõtteid ja tervislikku eluviisi. Siis on nad võimelised sel teemal õigesti kõnelema ning juhivad inimesi uuendustöös aina kõrgemale ja kõrgemale. Ise valguses elades saavad nad viia väga väärtusliku sõnumi neile, kes vajavad just niisugust tunnistust.

Kui vaimulikud ühendavad terviseküsimuse esitamise kõigi kogudusega seotud töödega, siis saadakse hinnalisi õnnistusi ja rikkalikke kogemusi. Inimesed peavad saama tervisereformi valguse. See töö on hooletusse jäetud ja paljud on hukkumas, sest nad vajavad valgust, mida arvasid endil olevat, ja mis neil peab olema, enne kui nad loobuvad isekatele soovidele järele andmast.

Meie liitude esimehed peavad mõistma, et neil on ülim aeg asuda selles küsimuses õigele poolele. Vaimulikud ja õpetajad peavad andma teistele edasi selle valguse, mille nad on saanud. Nende tööd on vaja igas valdkonnas. Jumal aitab neid, Ta annab jõudu oma teenijatele, kes seisavad kindlalt ega lase end isekate soovidega mugandumiseks tõest ja õigusest kõrvale kallutada.

Meditsiinimisjonis on harimise töö väga oluline samm edasi äratamaks inimesi oma moraalseid kohustusi mõistma. Kui vaimulikud oleks teinud seda tööd selle erinevates osakondades vastavalt valgusele, mille Jumal on andnud, oleks söömises, joomises ja riietumises toimunud kõige otsustavam uuendus. …

Nad ise ja suur hulk teisi kannatavad kas või surmani, kuid kõik ei ole veel elutarkust omandanud. − „Counsels on Diet an Foods“, lk 452, 453.

Jaga Facebookis