Üleskutse osaleda uuringus!

Avaldatud 6.1.2022

Hea lapse kaotanud lapsevanem!

Vajan sinu abi.

Olen Kristel Harjaks, Kõrgema Usuteadusliku Seminari tudeng, kes on Jumala abiga püüdlemas kooli lõpetamise poole. Oma lõputöös uurin lapse kaotanud lapsevanema (nii isa kui ema) jumalasuhet. Mind huvitab käesolev teema kuna tean, et lapse kaotus mõjutab suhteid. Minu isiklik lapse kaotuse kogemus on mulle tiivustuseks ja julgustuseks uurida sind, lapse kaotanud lapsevanem. Soovin käesoleva tööga teha nähtavaks sinu, kui lapse kaotanud, lapsevanema vähe tunnustatud lapsevanemlust. Olen otsustanud alustada oma teekonda koguduslikust kontekstist. Arvan, et sinu uuringus osalemine aitab sul hoida mälestussuhet oma kaotatud lapsega.  Mul on sinu suhtes suur respekt.

Minu lõputöö eesmärk jõustada sind, lapse kaotanud lapsevanem. Ja lähtekohaks on idee, et lapsevanemale on omane olla suhtes Jumalaga või kõrgema jõuga sõltumata sinu religioossest maailmavaatest.

Niisiis kas sa oleksid nõus jagama minuga oma lapse kaotusega kaasnevaid mõtteid, kogemusi ja tundeid? Eelkõige olen huvitatud mõtetest, kogemustest ja tunnetest, mis seonduvad Jumalaga, jumalasuhtega, usuga ja praktilise usueluga päras lapse kaotust. Jaga minuga nii skeptilisi kui neutraalseid, nii negatiivseid kui positiivseid mõtteid, kogemusi ja tundeid.

Võid rääkida oma mõttetest, kogemustest ja tunnetest, ise endast ja kaotatud lapsest nii pikalt kui soovid. Võid jagada mõtteid, kogemusi ja tundeid anonüümselt. Andmeid ei kasutata äratuntavalt lõputöö tulemustes ega lõputööst väljaspool. Lõputöö juhendaja on pastor Andres Ploompuu.

Soovin, et käesolevast lõputööst oleks sinule kui lapsevanemale kasu. Enne oma mõtete, kogemuste ja tunnete jagamist täida ära kirjalik nõusolek. Nõusoleku link on https://link.webropolsurveys.com/S/C6FFCB9F69D9E34D

Saada oma kinnitus ära võimalikult ruttu, hiljemalt 16. jaanuariks. Olen tänulik iga osaleja eest.

Kui sul tekib küsimusi, võid mulle julgelt kirjutada, sõnumineerida või helistada.  

Lugupidamisega,

Kristel Harjaks

tel: +358 44 32 000 54

jumalasuhekaotuse.syles.kristel@outlook.com

Kõrgem Usuteaduslik Seminar

NB! Võimalusel jaga käesolevat pöördumist teiste laste kaotanud lastevanematega oma sõprus- ja tutvusringkonnas. Kui sa oled isa, ole julge osalema, sinu mõtted on oodatud.

Jaga Facebookis