Kunstikonkurss: „Kuule mind. Näe mind. Kõnni minuga"

Avaldatud 15.4.2021

Loomekonkurss „Kuule mind. Näe mind. Kõnni minuga." julgustab Euroopa noori kasutama loovust, et toetada kodumaalt põgenema sunnitud inimesi.

Konkurss on võimalus kasutada loovust hea eesmärgi nimel. Üle 80 miljoni inimese on pidanud konfliktide ja tagakiusamise tõttu oma kodust põgenema. Lapsed, noored ja perekonnad saavad kasutada oma andeid jagamaks sõnumit, et igaüks väärib lahkust, õiglust, kaastunnet ja armastust.

JUHISED KONKURSIL OSALEMISEKS

Kes saavad kandideerida?

Konkursil võivad osaleda kõik 5–25-aastased lapsed ja noored ning pered.

Kõik tööd peavad olema osalejate ainus ja originaaltööd. Vanemad/eestkostjad võivad pakkuda noorematele lastele minimaalset abi.

Tööd jagatakse vanuse järgi ja igas vanusegrupis valitakse silmapaistvamad teosed. Töid hindab selleks kokku kutsutud žürii.

Vanusegrupid:

5–9 aastat

10–14 aastat

15–18 aastat

19–25 aastat

pered

Kunstiloomingu esitamise tähtaeg on pühapäev, 23. mai 2021.

Teemad:

  • TERE TULEMAST KÕIGILE! Kõik on väärt headust, kaastunnet ja armastust. Me peaksime olema üksteise suhtes lahked ja kaastundlikud, tervitades võõraid meie seas.
  • IGA LAPS KOOLIS! Igale pagulaslapsele tuleks anda võimalus saada kvaliteetset haridust.
  • OHUTUS KÕIGILE! Iga pagulane peaks saama valida, kuidas teda surmava viiruse eest kaitsta.

Võimalike esitatavate kunstiteoste näited:

VISUAALKUNST nagu pildid, fotod, skulptuurid jne.

o Pildid: joonistage või maalige pilt käsitsi mis tahes tüüpi paberile või lõuendile. Seejärel skaneerige või tehke oma pildist hea kvaliteediga foto. Või looge pilt arvutis (vähemalt 300 pikslit).

o Fotod.

o Rohelised kunstiteosed: kunstiteosed, mis koosnevad vähemalt 90% ulatuses taaskasutatavatest materjalist. Need oleksid esemed, mis muidu pärast kasutamist ära visatakse või ringlusse võetakse. Esemed võivad sisaldada metallpurke, plastpudeleid ja -anumaid, paberit, pappi jne.

VIDEO- JA ANIMATSIOONIKUNST, näiteks animatsioonid, videod, lühifilmid või intervjuu pagulasega, intervjuu pikkus 3 või 5 minutit.

Laul, luuletus või muusika: laulu või muusikapala maksimaalne pikkus on 4 minutit.

 Mis tahes muu kunstiteos, mida pole eespool nimetatud. Kõik kunstiteosed on teretulnud!

Kuidas kandideerida?

Huvitatud saavad oma töö esitada veebis jpeg-, pdf- või png-vormingus, klõpsates ADRA Europe ametlikul veebisaidil (www.adra.eu). 

Kes võidab?

Kõik osalejad saavad osalemisauhinna – võitja sertifikaadi. Igas vanuserühmas valitakse silmapaistvaim teos. Mõningaid teoseid võidakse kasutada kõigi laste hariduse edendamiseks, jagades neid sotsiaalmeedias ja kasutades õppematerjalina rändeteemalise teadlikkuse suurendamiseks. Võitjaid autasustatakse auhindade ja kogemustega (kinkekaardid, osalemine camporee’l või noortekongressil või ADRA projektide vabatahtlike ettevõtmistel Euroopas).

Töid hindab žürii, lisaks loovusele vaadatakse, kui tõhusalt kannab töö headuse, lootuse ja solidaarsuse sõnumit. Samuti võetakse arvesse kunstiteose ulatust sotsiaalmeedias (iga osaleja on oodatud töid oma sotsiaalmeedias jagama).

Võitjaid teavitatakse pärast hindamise lõppemist (hiljemalt 10. juuniks 2021). Veebipõhine auhinnatseremoonia toimub 19. juunil 2021.

Lisainfo Deana Stojković, dstojkovic@ted.adventist.org

Jaga Facebookis