Tema kaastunne

Avaldatud 30.5.2023, rubriik Päeva sõna

Jeesus nuttis. Johannese 11:35

Kaastunne: „Sügava sümpaatia ja kurbuse tunne kellegi suhtes, keda on tabanud ebaõnn; sellega kaasneb tugev soov kannatusi leevendada.“* Olen kindel, et oled seda tundnud. Olen pisarad silmis käinud matustel, külastanud kedagi haiglas või vaadanud uudiseid. Kui suur on vanemate valu ja kurbus, kui nad peavad hüvasti jätma oma lastega! Kui väga ihkame kergendada lähedase kannatusi ja missugust jõuetust tunneme, kui oleme võimetud olukordi muutma!

Kuid Jeesus ei olnud jõuetu. Miks Ta siis nuttis? Hea küsimus! Pärast Maarjaga rääkimist küsib Jeesus, kuhu nad Laatsaruse panid (Johannese 11:28−34). See järgmine salm on Piiblis lühim: „Jeesus nuttis.“ (salm 35) See kreekakeelne tegusõna erineb selles loos mujal kasutatud sõnast nutmise kohta. Teised leinavad valjult, Jeesus nutab vaikselt (seda mõistet kasutatakse kogu Uues Testamendis ainult siin). Teda liigutab kõigi kurvastus. Ta teab, mida Ta kavatseb teha, ometi puudutavad Teda inimeste kannatused. Juudid tõlgendasid Jeesuse pisaraid kui armastuse väljendust (salm 36) ja nii see oligi. Tema õrn hool leinajate suhtes oli ilmselge, kuid see ei olnud Tema nutmise ainus põhjus. Jeesus teadis, et valu oli patu tagajärg; Jumala vaenlane oli põhjustanud palju kannatusi. Minu lemmikraamatus (Piibli kõrval) saame lugeda sellest hetkest järgnevat: „Ta nägi, et maailma ajalugu oli Aabeli surmast alates olnud järjest pingelisem. Vaadates tulevikku, nägi Ta inimeste kannatusi ja kurbust, pisaraid ja surma. Tema südant pigistas valusalt inimkonna vaev kõikidel ajastutel ja kõikides maades. Patuse inimsoo õnnetused rõhusid Teda. Tema põski mööda voolasid pisarad.“** Jah, Jeesus nuttis meie pärast! Jeesus on kaastundlik ja Teda puudutavad meie kannatused, kuigi Ta teab, et peagi tuleb Ta, et kõrvaldada lõplikult surm, haigused ja kurjus (Ilmutuse 21:4). Ole julge! Jeesus võidab!
Minu vastus:


*    Dictionary.com, märksõna „compassion (n.)“, vaadatud 12.04.2019, https://www.dictionary.com/browse/compassion?s=t. 

** Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, orig lk 534.

Jaga Facebookis