Akvila ja Priska –

Avaldatud 29.9.2022, rubriik Päeva sõna

end ise ülal pidavad misjonärid

Tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja Akvilat, kes minu hinge eest oma pea on pannud kaalule, keda ei täna üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused.

Kiri roomlastele 16:3, 4

Tol ajal võttis koguduses maad seisukoht, et evangeeliumi on võimalik edukalt kuulutada ainult nende poolt, kes on täielikult vabastatud vajadusest kehalist tööd teha. Paulus astus oma eeskujuga selle seisukoha vastu välja. Ta näitas praktiliselt, mida võivad ära teha pühendunud lihtliikmed paljudes paikades, kus inimesed evangeeliumitõdedega tuttavad pole. Tema teguviis sisendas paljudele tagasihoidlikele töötegijaile soovi teha Jumala töö edendamiseks omalt poolt, mis võimalik, elatades end samal ajal oma igapäevase tööga.

Akvilat ja Priskat ei kutsutud pühendama kogu oma aega evangeeliumitööle, ometi kasutas Jumal neid alandlikke töölisi, et näidata Apollosele tõeteed senisest täiuslikumalt. Issand tarvitab mitmesuguseid tööriistu oma eesmärkide täideviimiseks. Samal ajal kui mõned oma eriliste talentidega on valitud selleks, et pühendada kogu energia õpetustööle ja evangeeliumikuulutamisele, on paljud teised, kellele kunagi pole inimkäsi ordineerimiseks peale pandud, kutsutud täitma tähtsat osa hingede päästmise töös.

Evangeeliumitöölistele, kes ennast ise üleval peavad, on avatud suur tööpõld. Paljud võivad omandada evangeeliumitöös väärtuslikke kogemusi, pühendades osa oma ajast mingile käsitööle. Sel viisil arenevad välja tugevad töölised tähtsaks teenistuseks põldudel, kus töölisi vajatakse.

Ennastohverdav Jumala sulane, kes töötab väsimatult nii sõnas kui õpetuses, kannab südamel rasket koormat. Ta ei mõõda oma tööd tundidega. Teda ei mõjuta palk. Ta ei pöördu tööst ära ebasoodsate tingimuste tõttu. Ta on oma kutsumuse saanud taevast ning ootab taevast ka tasu, kui on tehtud talle usaldatud töö. − „Apostlite teod“, orig lk 355, 356.

Jaga Facebookis