Taevased jõud ootavad meid

Avaldatud 28.6.2022, rubriik Päeva sõna

Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Kiri roomlastele 10:9, 10

Issand nõuab, et iga talent ja oskus saaks kasutatud. Kui laiskuse ja loiduse häbiplekk saaks koguduselt kõrvaldatud, avalduks Issanda Vaim armuliselt. Jumalik vägi tegutseks koos inimeste pingutustega, kogudus näeks Issanda, Vägede Jumala hoolitsevat sekkumist ning tõevalgus ja Jumala ning Tema saadetud Jeesuse Kristuse tundmine leviks. Paljud pöörduvad Issanda poole nagu apostlite ajal. Taeva ingli auhiilgusest saab valgustatud kogu maa.

Kui maailma on vaja veenda patus kui Jumala seaduse rikkumises, siis vahend selleks on Püha Vaim, kes tegutseb inimtööriistade kaudu. Kogudus peab kohe oma surmataolisest unest vabanema, sest Issand ootab, et õnnistada oma rahvast, kes tunneb õnnistuse ära, kui see tuleb, ning levitab selgeid, tugevaid valguskiiri. „Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks. … Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi.“ (Hesekieli 36:25−27)

Kui koguduse kõrb tahaks saada viljakandvaks põlluks ja viljakandev põld oleks nagu mets, siis toimub see Jumala Püha Vaimu valamisega oma rahva peale. Taevased jõud on kaua oodanud koostööd inimestega – koguduseliikmetega −, et tegutseda nendega koos suures töös, mida on vaja teha. Nad ootavad teid. Põld on nii ääretu, plaan nii kõikehõlmav, et iga pühitsetud süda on sunnitud jumaliku väe esindajana teenima. …

Pangu kõik, kes usuvad käesoleva aja jaoks mõeldud tõde, oma erimeelsused kõrvale. Jätke kõik kadedus, laim ja halvad mõtled. Tungige koos edasi. „Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest!“ (1. Peetruse 1:22) − The General Conference Daily Bulletin, 28. veebruar 1893.

Jaga Facebookis