Tema ülemvõim

Avaldatud 27.5.2023, rubriik Päeva sõna

Ja ta ütles neile: „Minge!“ Siis need tulid välja. Matteuse 8:

Olin sõnatu, kui lugesin Telegraphist pealkirja: „Kannibalide hõim vabandab metodistide söömise pärast.“* 2007. aasta 16. augusti artiklis oli kirjutatud: „Paapua Uus-Guinea hõim vabandas 19. sajandil nelja misjonäri tapmise ja söömise pärast. … Tuhanded külaelanikud tulid lepitustseremooniale Rabauli lähedale, mis on kunagi metsikuse ja kannibalide poolest tuntud Ida-Uus-Britannia provintsi pealinn.“ See artikkel oli kainestav meenutus ülimast hinnast, mida maksid kümned misjonärid, kes söandasid evangeeliumiga ebasõbralikesse piirkondadesse minna.

Jeesus läks sageli aladele, kuhu keegi teine poleks läinud. „Ja kui Jeesus jõudis vastaskaldale gadaralaste maale, juhtus talle vastu kaks hauakambrist tulnud kurjast vaimust vaevatut, kes olid hirmsad ja väga ohtlikud, nii et keegi ei saanud käia seda teed.“ (Matteuse 8:28) Keegi ei saanud seal käia, välja arvatud Jeesus, kelle täielikku ülemvalitsust kurjusejõudude üle selles loos rõhutatakse. Jeesus oli näidanud oma võimu haiguste, looduse ja nüüd ka kurjade vaimude üle, kes kohe tundsid ära Jeesuse tõelise identiteedi „Jumala Pojana“ (salm 29). Deemonid, kes teadsid, et Jeesusel on käskiv vägi nende üle, palusid luba minna seakarja sisse, mis viimaks sööstis järve ja uppus (vt salm 32). Jeesuse ülemvõimu kurjuse jõudude üle kujutatakse üheainsa käskiva sõnaga: „Minge!“ Ja deemonid läksid. Minu jaoks on see jahmatav, et kogu oma väe ja ülemvõimuga vaimudemaailma üle ei sunni Jeesus oma ligiolu inimsüdamele peale: „Nad [kogu linn] palusid, et ta lahkuks nende paikkonnast.“ (salm 34) Ja Ta lahkus. Kurjad vaimud palusid Jeesuselt luba lahkumiseks, kuid inimesed palusid, et Tema lahkuks, ja Ta tegi seda. Jeesus siseneb jätkuvalt kõige lootusetumatesse olukordadesse, kuhu keegi teine ei söanda minna, ning jätkuvalt tervendab Ta igasugust halba selle mitmesugustes vormides ning toob rahu ja lootust. Andkem Talle ülemvõim oma südames. „Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid … ei kõrgus, ei sügavus … suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.“ (Kiri roomlastele 8:38, 39)
Minu vastus:
 

*Nick Squires, „Cannibal Tribe Apologizes for Eating Methodists“, Telegraph, 16. august 2007, https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1560483/Cannibal-tribe-apologises-for-eating-Methodists.html. 

Jaga Facebookis