Täielikult Jumalast sõltudes

Avaldatud 24.6.2022, rubriik Päeva sõna

Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust. Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust. Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas. 1. Kiri korintlastele 2:1−3

Tuleb aegu, mil kogudust liigutab jumalik vägi ja selle tulemuseks on tõsine tegutsemine, sest Püha Vaimu eluandev vägi inspireerib liikmeid minema ja tooma Kristusele hingi. Aga kui see tegevus ilmneb, on kõige tõsisemad töölised väljaspool ohtu ainult siis, kui nad sõltuvad pideva, tõsimeelse palve abil Jumalast. Nad peavad tõsiselt anuma, et nad saaksid Kristuse armu läbi päästetud uhkusest töös ning sellest, et muudavad oma tegevuse enda päästjaks. Nad peavad pidevalt vaatama Jeesusele, et nad võiksid mõista, et Tema vägi tegutseb, ning suudaksid nii omistada kogu au Jumalale.

Meid kutsutakse üles tegema Jumala töö laiendamiseks otsustavaid pingutusi ja kõige olulisem on siin palvetada meie taevase isa poole. Palvetada on vaja üksinduses, peres ja koguduses. Meie kodud peavad korda saama; iga pereliikme misjonitegevuse huvides tuleb teha tõsiseid pingutusi. Peame püüdma kaasata oma laste osavõtlikkuse innukasse töösse nende heaks, kes on päästmata, et nad võiksid teha igal ajal ja igas kohas oma parima, et esindada Kristust.

Aga ärgem unustagem, et kui aktiivsus suureneb ja me saavutame edu töös, mida tuleb teha, siis on oht usaldada oma inimlikke plaane ja meetodeid. Siis on kalduvus vähem palvetada ja vähem uskuda. Meil on oht kaotada tunne, et sõltume Jumalast, kes ainsana suudab meie tööle edu anda. Kuigi see on kalduvus, ärgu keegi arvaku, et inimtööriistad peaksid vähem tegema. Ei, nad ei peaks vähem tegema, vaid rohkem võtma vastu taevast andi, Püha Vaimu. Maailm oma tarkuses ei tunne Jumalat ja iga inimlik võime on loomu poolest − suuremal või vähemal määral − Jumalale vastu. Peame vaatama Jeesusele, tegema koostööd taevaste jõududega ja esitama oma palved Isale Jeesuse nimel. − The Review and Herald, 4. juuli 1893.

Jaga Facebookis