Evangeeliumi kuulutajaid julgustamas

Avaldatud 24.5.2022, rubriik Päeva sõna

Meie ei ole ju iseendast kõlblikud midagi lugema oma teeneks, just nagu oleks see meist endist, vaid meie kõlblikkus tuleb Jumalalt, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid Vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. 2. Kiri korintlastele 3:5, 6

Ainult neil, kes pidevalt võtavad vastu Jumala armu uusi rikkusi, on küllalt väge vastavalt igapäevastele vajadustele ning võimetele seda väge kasutada. Selle asemel, et oodata tulevikus mingit aega, mil vaimuliku väe eriline and neid ime läbi hingede võitmise tööks kõlblikuks muudab, pühendavad nad end iga päev Jumalale, et Ta võiks neid teha oma kõlblikeks tööriistadeks. Iga päev kasutavad ja täiustavad nad kõiki võimalusi teenimiseks, mis neile kättesaadavad on. Iga päev tunnistavad nad Meistrist, ükskõik kus nad ka on, kas mõnes tagasihoidlikus töös või avalikul misjonipõllul.

Pühendunud töölisele on imeliselt lohutav teada, et isegi Kristus otsis oma maise elu kestel iga päev Isalt armu uusi rikkusi; sellest läbikäimisest Isaga läks Ta kinnitatuna välja teisi õnnistama. Vaadake, kuidas Jumala Poeg on kummardunud palveks oma Isa ette! Ehkki Ta on Jumala Poeg, kinnitab Ta oma usku palve läbi ning saab läbikäimise kaudu taevaga väge kurjale vastu panna ning inimeste vajadusi teenida.

Inimkonna Vanema Vennana tunneb Ta ka nende vajadusi, kes, hoolimata sellest, et nad elavad viletsuses ning patu ja kiusatuste maailmas, siiski Teda teenida soovivad. Ta teab, et käskjalad, keda Ta näeb olevat sobivad välja saata, on vaid nõrgad, eksivad inimesed. Kuid kõigile, kes pühenduvad täielikult Tema teenimisele, tõotab Ta jumalikku abi. Tema enda eeskuju on tagatiseks, et tõsine, tungiv palve Jumala poole usus − usus, mis viib täielikult Jumalast sõltuvusele ja tingimusteta pühendumisele Tema töös − saavutab inimestele Püha Vaimu abi võitluses patu vastu. − „Apostlite teod“, orig lk 55, 56.

Jaga Facebookis