Vaim muudab inimese töö tulemusrikkaks

Avaldatud 23.6.2022, rubriik Päeva sõna

Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad! Luuka 11:13

Püha Vaimu anni tõotust ei mõisteta nii, nagu peaks; selle vastuvõtmise kaudu tulenevaid eesõigusi ei hinnata nii, nagu peaks. Jumal soovib, et Tema kogudus haaraks usus kinni Tema tõotustest ja paluks Püha Vaimu väge abiks igas paigas. Ta kinnitab, et on rohkem valmis andma Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad, kui vanemad on valmis andma häid ande oma lastele. Kuna igaühe jaoks on taevane võidmine võimalik, „teil pole vaja, et keegi teid õpetaks“ (1. Johannese 2:27) ning pole mingit vabandust kohustustest hoidumiseks. Ühtki kohustust ei tohi pidada sobimatuks ega sellest kõrvale põigelda. Kristus ise on uuendav vägi, mis tegutseb Püha Vaimu mõju abil igas töölises ja iga töölise kaudu. Jumala Vaimu vägi muudab tõhusaks kõigi nende töö, kes on valmis Tema juhtimisele alistuma.

Jumal tegutseb igaühes, kes on avatud vastu võtma Tema Püha Vaimu sisendust. Ta saadab välja käskjalad, et nad esitaksid hoiatusi igas piirkonnas. Jumal paneb proovile oma koguduste pühendumise ja valmisoleku Vaimu juhtimisele kuuletuda. Tundmine peab suurenema. Taeva käskjalgu peab olema näha siia-sinna jooksmas, kui nad püüavad igal võimalikult viisil inimesi tulevase kohtu eest hoiatada ja kuulutada rõõmusõnumit päästest meie Issanda Jeesuse Kristuse kaudu. Õiguse lipp tuleb kõrgele tõsta.

Jumala Vaim puudutab inimeste südant ja neist, kes tema mõjule vastavad, saab valgus maailmas. Kõikjal on näha neid edasi andmas teistele seda valgust, mille nad on saanud, samamoodi nagu toimus pärast Püha Vaimu väljavalamist nelipühapäeval. Ja kui nad lasevad oma valgusel paista, saavad nad üha enam ja enam Vaimu väge. Maa saab valgeks Jumala auhiilgusest. − (Australasian) Union Conference Record, 1. aprill 1898.

Jaga Facebookis