Tõsine töö – koormate kergendamise retsept

Avaldatud 22.6.2022, rubriik Päeva sõna

Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. 2. Kiri korintlastele 12:10

Liiga palju on süvenetud oma katsumustesse ja raskustesse. Aga kui unustada ennast ja vaadata teiste vajadusi kannatustes, siis ei ole aega oma muresid suurendada. Innukas töö Issanda heaks on ravi vaimsete hädade vastu ning abistav käsi, mis tõstab üles koormad, mida Kristus on kõigi oma pärijate nimel kandnud, vähendab meie enda koormaid ja need ei tundu enam mainimisväärsed. Ustav, aus töö annab mõistusele tervislikku tegevust sellega, et annab tervislikku tegevust lihastele. Tapab pidev hädade ja koormate sepitsemine. Peame olema rahul igapäevaste kohustuste pingutuse talumisega ning homsete ülesannete suur pinge tuleb jätta selleks ajaks, kui tuleb need käsile võtta.

Meid kutsutakse praegu üles saama haridust, et me võiksime teha tööd, mille Jumal on meile määranud, et see ei pigistaks meist elu välja. Ka kõige tagasihoidlikumatel saab olla oma osa tööst ning oma osa tasust, kui toimub kroonimine ning Kristus − meie Kaitsja ja Lunastaja − saab oma lunastatud alamate Kuningaks. Praegu peame tegema kõik mis meie võimuses, et taotleda isiklikku pühendumist Jumalale. Käesoleva aja tõe esitamiseks ei ole vaja rohkem mõjuvõimsaid, andekaid ega haritud inimesi, vaid inimesi, kes tunnevad Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle Ta saatis.

Isiklik jumalakartus muudab sobilikuks iga töölise, sest teda valitseb Püha vaim ja käesoleva aja tõde saab võimsaks, sest tema igapäevased mõtted ja teod kulgevad Kristuse rada pidi. Kristus elab temas ja kõige vähemtähtsam hing on Kristuse Jeesusega ühendatult võimas ja tema töö jääb püsima. Aidaku Issand meil mõista oma jumalikku tahet ja täita seda kogu südamest ja kartmatult ning siis on rõõm Issandas. − The Home Missionary, 1. november 1897.

Jaga Facebookis