Misjonäridega koos rändamas

Avaldatud 22.5.2022, rubriik Päeva sõna

Kui need siis Issandat teenisid ja paastusid, ütles Püha Vaim: „Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud!“ Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele. Kui nad olid Püha Vaimu poolt teele saadetud, tulid nad alla Seleukeiasse ja purjetasid Küprosele. Apostlite teod 13:2−4

Oh kui väga vajame jumalikku Ligiolu! Iga tööline peaks saatma oma palved Jumala poole Püha Vaimuga ristimise pärast. Kogudused peaksid kogunema, et hüüda Jumala poole erilise abi ja taevase tarkuse pärast, et Jumala rahvas võiks osata tööd planeerida, kavandada ja teostada. Eriliselt peaksid inimesed palvetama, et Issand valiks oma töölised ja ristiks misjonärid Püha Vaimuga.

Jüngrid palvetasid kümme päeva, enne kui tuli nelipüha õnnistus. Kogu seda aega oli neil vaja, et mõista, mida tähendab mõjus palve, Jumalale lähemale jõudmine, pattude tunnistamine, südame alandamine Jumala ning usus Jeesusele vaatamine ja Tema sarnaseks muutumine. Kui tuli õnnistus, täitis see paiga, kus nad olid kogunenud ning väge saanult läksid nad välja, et teha tõhusat tööd Issanda heaks.

Me peaksime Püha Vaimu väljavalamise pärast palvetama sama innukalt nagu jüngrid nelipühapäeval. Kui nad vajasid Vaimu tol ajal, vajame seda tänapäeval veel rohkem. Moraalne pimedus katab maad nagu surilina. Igasugused valeõpetused, eksiõpetused ja saatanlikud pettused juhivad inimesi eksiteele. Ilma Vaimu ja Jumala väeta on meie töö tõe esitamisel asjatu. Meil peab olema Püha Vaim, kes toetaks meid võitluses, sest „meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega“ (Kiri efeslastele 6:12).

Nii kaua kui loodame Jumalale ja usaldame Teda, ei saa me langeda. Öelgu igaüks meist, nii vaimulikest kui rahvast, samamoodi nagu Paulus: „Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes“ (1. Kiri korintlastele 9:26), vaid püha usu ja lootusega ning auhinna võitmist oodates. − The Home Missionary, 1. november 1893.

Jaga Facebookis