Tema Lohutaja

Avaldatud 22.3.2023, rubriik Päeva sõna

„Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti … Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde.“ Johannese 14:16, 18

Olen kindel, et see oli jumalik eelhoolitsus. Oma selle nädala hommikvalves olen mitu korda komistanud loole maakuulajatest, kes läksid uurima tõotatud maad, mille Jumal oli juba tõotanud neile anda (4. Moosese 13; 14). Nende aruanne rõhutas hiiglaste suurust, mitte Jumala väga. Ainult Joosua ja Kaaleb, kelles oli „teistsugune vaim“ (4. Moosese 14:24), üritasid kogudust julgustada hirmu asemel usku valima. Kuid rahvas otsustas keskenduda hoopis hiiglastele. Ma ütlen sellepärast, et see oli eelhoolitsus, et kui üks mu sugulastest sai arstilt mitte eriti hea diagnoosi, siis oli meil valida, kas keskenduda hiiglastele või Jumala väele meid sellest läbi juhtida.

Kui kohtume oma elus hiiglastega, on vajalik meenutada, kes me oleme Kristuses: me oleme elava Jumala lapsed, Jeesuse verega ostetud, igavese pärandi pärijad koos Temaga. Me ei ole orvud, meid ei ole jäetud ületamatute takistuste juurde omapead. Me oleme Tema omad ja Jeesus tõotas: „Ma ei jäta teid orbudeks.“ (Johannese 14:18) Tema, kes ostis meie igavese pääste, on võtnud endale vastutuse meie eest. Ta on varustanud oma maa peal olevad armastatud lapsed piiramatute ressursidega. Kas ei teeks sina sama, kui su lapsed abi vajavad? Jeesus tõotas, et Isa saadab „Tõe Vaimu“ (salm 17). See kolmainsuse liige tuleb, et juhtida meid kogu tõesse ja keskne Tõde on Jeesus, keda Vaim tuleb austama ja selgitama (vt Johannese 16:13, 14). Teda nimetatakse Lohutajaks (Johannese 14:16). Siin kasutatud kreekakeelne sõna on paraklētos, mida võib tõlkida kui Abiline, Julgustaja, Kaitsja või See, kes tuleb appi. Jeesust ennast nimetatakse samuti sama sõnaga (1. Johannese 2:1). Jumal on saatnud jumalikud Abilised: Jeesuse Päästjana ja Vaimu Lohutajana. Me ei ole üksi. Jeesus võitis juba ristil patu ja surma hiiglased. Ning Ta on teinud kõik ettevalmistused, et anda oma maapealsetele lastele jõudu ja lohutust, ükskõik millega nad silmitsi seisavad. Meie Jumal on palju suurem kui hiiglased, keda kohtame, seepärast ärgem keskendugem hiiglaste suurusele, vaid meie Jumala väele.
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis