Armastus − parim reklaam tõele

Avaldatud 21.6.2022, rubriik Päeva sõna

Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Johannese 13:35

Inimesest võib saada Jumala kaastööline suure lunastustöö teostamisel. Jumal võimaldab igale inimesele tema tegevussfääri ning on andnud oma Sõna elu juhisena. Ta on andnud ka Püha Vaimu piisava väena, et võita kõik pärilikud ja omandatud kalduvused kurjale ning et vajutada oma iseloom inimesesse ja tema kaudu kõigile, kes tema mõjusfääri satuvad.

Inimtöölist õhutatakse Jumalaga koostööd tegema, et Tema halastust, headust ja armastust ellu rakendades teistele mõju avaldada. Igast inimesest peab saab tööriist, mille kaudu saab Püha Vaim tegutseda. Seda saab inimene üksnes siis, kui allutab kõik oma võimed Vaimu juhtimise alla. Jumal andis nelipühapäeval oma Vaimu ja Vaimu kaudu vastuvõtlikes südametes tegutsedes saab Jumal mõju avaldada kõigile, kellega usklikud kokku puutuvad.

Sõprus- ja perekondlike suhete kaudu endasarnaste inimestega võime avaldada ülendavat mõju. Need, kes on liidetud ühises lootuses ja usus Kristusesse Jeesusesse, saavad üksteisele õnnistuseks olla. Jeesus ütleb: „Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!“ (Johannese 13:34) Armastus ei ole lihtsalt impulss, mööduv emotsioon, mis sõltub asjaoludest; see on elav põhimõte, püsiv vägi. Hing saab kosutust puhta armastuse jõest, mis voolab välja Kristuse südamest nagu läte, mis iial ei kuiva.

Oh kuidas saab süda sellest ühendusest elustatud, motiivid õilistatud ja kiindumus sügavamaks! Püha Vaimu õpetuse ja juhtimise all armastavad Jumala lapsed üksteist tõeliselt, siiralt, puhtsüdamlikult, „erapooletult, teeskluseta“ (Jaakobuse 3:17). Ja seda sellepärast, et süda armastab Jeesust. Meie kiindumus üksteises suhtes võrsub meie ühisest suhtest Jumalaga. Me oleme üks perekond, me armastame üksteist nii, nagu Tema armastas meid. Selle tõelise, pühitsetud, distsiplineeritud kiindumusega võrreldes on maailma pealiskaudne viisakus ja ülevoolava sõpruse mõttetud väljendused nagu aganad nisuga võrreldes. − „The Ellen G. White 1888 Materials“, lk 1508, 1509.

Jaga Facebookis