Inimesi raamatute abil mõjutamas

Avaldatud 21.5.2022, rubriik Päeva sõna

Ja ma kuulsin Issanda häält küsivat: „Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?“ Ja ma ütlesin: „Vaata, siin ma olen, läkita mind!“ Jesaja 6:8

Palvetage ja töötage. Kristuse-sarnase alandliku palvega saavutatakse rohkem kui paljude sõnadega ilma palveta. Töötage lihtsalt ning Issand teeb kirjandusevangelistiga koostööd. Püha Vaim avaldab inimestele mõju raamatute kaudu samamoodi nagu neile, kes kuulavad Jumala saadetud sõnakuulutajate sõnu. Pühade inglite teenistus kaasneb samamoodi igaühega, kes tegeleb kirjandusevangelismiga, et õpetada inimestele, mis on tõde.

Mehed ja naised võivad tegutseda efektiivselt, kui nad tunnevad südames, et teevad Issanda tööd, kui teenivad neid, kes ei ole käesoleva aja tõega tuttavad. Nad esitavad hoiatuskuulutust pea- ja kõrvalteedel, et valmistada inimesi Jumala suureks päevaks, mis peagi maailma tabab. Meil ei ole aega kaotada. Me peame seda tööd innustama. Kes läheb meie trükistega välja? Lugegu nad Jesaja raamatu kuuendat peatükki ja võtku selle õppetund endale südamesse.

„Ja ma ütlesin: „Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel;

sellepärast et mu silmad on näinud kuningat, vägede Issandat.“ Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. Ja ta puudutas mu suud ning ütles: „Vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud.“ Ja ma kuulsin Issanda häält küsivat: „Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?“ Ja ma ütlesin: „Vaata, siin ma olen, läkita mind!““ (Jesaja 6:5−8)

Seda sõnumit esitatakse ikka ja jälle, kui kirjandusevangelistid hoiavad Kristuse lähedale, kannavad Tema iket ning õpivad iga päev Temalt, kuidas viia rahu ja tröösti kurbadele, pettunutele ja murtud südametega inimestele. Suur Õpetaja Kristus täidab neid oma Vaimuga ning muudab sobilikuks hea ja olulise töö tegemiseks. − The Bible Echo, 18. september 1899.

Jaga Facebookis