Kirjastustöö juhtimas

Avaldatud 20.5.2022, rubriik Päeva sõna

Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. Jesaja 60:3

Meie kirjastused on rajatud selleks, et teha Issanda tööd, saata taevast valgust kõigisse maailma osadesse ning tuua kallihinnalised hinged karja juurde. Olgu kirjastuskontor misjonipunkt, et teha Issanda tööd hingi meeleparandusele tuues. Töötage, valvake ja palvetage hingede eest nagu need, kes peavad aru andma. Proovige sel aastal Issanda väljakirjutatud ravimit halva vastu. Tehku iga inimene seda, mida Issand temalt nõuab, vaadates ise Jeesusele, kes on iga hinge omanik.

Pidagu kõik selles valdkonnas tegutsevad töölised meeles, et Jumal kutsub neid kristlikeks töötegijateks, kes on kogu maailmale vaadata, nii inglitele kui ka inimestele. Kogunegu väikesed grupid õhtul või varahommikul, et uurida Piiblit. Olgu neil palvehetk, et nad võiksid saada Pühalt Vaimult jõudu, valgust ja pühitsust. Kristus soovib, et just selline töö saaks tehtud igaühe südames, kes on kirjastustöö ükskõik missuguse osaga tegev. Kui te teete seda, saate suure õnnistuse Temalt, kes andis kogu oma elu teenimiseks ja kes lunastas teid oma eluga.

Teil on vaja Püha Vaimu väge, muidu ei suuda te võita. Missugust tunnistust saaksite edastada armastavast suhtest, mille olete loonud kaastöölistega neil väärtuslikel hetkedel, kui otsite Jumala õnnistust. Kõnelegu igaüks oma kogemusest lihtsate sõnadega. See toob hingele rohkem tröösti ja rõõmu kui kõige meeldivamad muusikainstrumendid, mis võivad pühakojas leiduda. Lubage Kristus oma südamesse.

Iga uskliku töö on jõuline − see on igapäevane sõda. Kristus ütleb kontori juhatajatele ja töölistele: „Teie olete minu tunnistajad.“ (Jesaja 43:10) Mõelge sellest, kõnelege sellest ja tegutsege vastavalt. Taevas on lähedal. Avage uks taeva poole ja sulgege uks maa poole. Jumal kutsub töölisi igas valdkonnas. Kas kuuletute Tema häälele ja avate südameukse Jeesusele? Kas armastate Teda, kes andis oma elu teie eest? − „Manuscript Releases“, 12. kd, lk 46, 47.

Jaga Facebookis