Esra ja Nehemja

Avaldatud 19.9.2022, rubriik Päeva sõna

Ja nad lugesid raamatut, Jumala Seadust, peatükkide kaupa ja andsid seletust, nõnda et loetust aru saadi. Ja Nehemja, kes oli maavalitseja, ja preester Esra, kirjatundja, ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale: „See päev on pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke!“ Sest kogu rahvas nuttis, kui nad Seaduse sõnu kuulsid. Nehemja 8:8, 9

Nehemja ja Esra on mehed, kas haarasid võimalusest kinni. Issandal oli nende jaoks eriline töö. Nad pidid kutsuma rahvast üles mõtlema oma eluviisile ja mõistma, kus nad olid vea teinud, sest Issand ei oleks lubanud ilma põhjuseta oma rahval jääda jõuetuks ja segadusse ning lasknud neid vangi viia. Issand õnnistas neid mehi õiguse eest seismisel eriliselt. Nehemja ei olnud preestriks ega prohvetiks pühitsetud, kuid Issand kasutas teda erilise töö jaoks. Ta oli valitud rahva juhiks. Kuid tema ustavus Jumalale ei sõltunud tema positsioonist.

Issand ei lase oma tööd takistada ka väärituks osutuvatel töölistel. Jumalal on mehi varuks, kes on valmis täitma nõudeid, et Tema töö võiks olla kõigist rikkuvatest mõjudest säästetud. Jumal saab austatud ja ülendatud. Kui jumalik Vaim mõjutab selle inimese mõistust, kelle Jumal on töö jaoks sobivaks määranud, vastab see inimene: „Siin ma olen, saada mind!“

Jumal näitas rahvale, kelle heaks Ta oli nii palju teinud, et Ta ei lepi nende pattudega. Ta ei tegutsenud nende kaudu, kes keeldusid sihiteadlikult Teda teenimast ja kes olid Tema ees rikkunud oma eluviisi, vaid Nehemja kaudu, sest tema oli taeva raamatutes kirjas kui õige mees. Jumal on öelnud: „Kes austab mind, seda austan mina.“ (1. Saamueli 2:30) Nehemja näitas, et ta on mees, keda Jumal saab kasutada väärate põhimõtete mahakiskumisel ja taevalike põhimõtete taastamisel, ning Jumal austas teda. Issand kasutab oma töös inimesi, kes on põhimõtetes raudkindlad ja kes ei lase end kõigutada vaimulikult pimedate eksiarvamustel. − The Review and Herald, 2. mai 1899.

Jaga Facebookis