Kestva mõju avaldamas

Avaldatud 19.5.2022, rubriik Päeva sõna

kirjandusevangelismi abil

Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud.

Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet

ja ütleb Siionile: „Sinu Jumal on kuningas!“

Jesaja 52:7

Alandlik, innukas palve teeb meie raamatute levitamise heaks rohkem kui maailma kõige kallimad pildid. Kui töölised pööravad oma tähelepanu sellele, mis on õige, elav ja tõeline; kui nad palvetavad, usuvad ja usaldavad Püha Vaimu, valatakse Vaim nende peale tugevate taevaste voogudena ning inimsüdamele avaldatakse õiget ja kestvat mõju. Palveta ja tööta siis, tööta ja palveta, ning Issand töötab sinuga koos.

Igal kirjandusevangelistil on kindlasti ja pidevalt vaja inglite abi, sest tal on teha oluline töö, mida ta ei suuda oma jõuga teha. Need, kes on uuestisündinud, kes on valmis laskma end Pühal Vaimul juhtida, kes teevad Kristuse kombel, mida nad suudavad teha ning tegutsevad nii, nagu näeksid nad taevast universumi end jälgimas, saavad pühade inglite kaitse ja õpetuse ja inglid lähevad nende eel inimeste elupaika ning valmistavad neile teed. ...

Kui inimesed mõistavad aega, milles elame, töötavad nad nii nagu taeva pilgu all. Kirjandusevangelist müüb raamatuid, mis toovad hingele valgust ja jõudu. Ta joob nende raamatute vaimust ning paneb kogu oma hinge inimestele nende esitlemisse. Tema jõud, julgus ja edu sõltuvad sellest, kui täielikult on raamatutes esitatud tõde tema enda kogemusse põimitud ja tema iseloomu arendanud. Kui tema enda elu on selle järgi vormitud, võib ta minna välja ja esitada teistele püha tõde, mis on neis raamatutes, mida ta kodudes müüb. Jumala Vaimuga täidetult omandab ta sügava, rikkaliku kogemuse ning taeva inglid annavad talle töös edu. − (Australasian) Union Conference Record, 1. mai 1901.

Jaga Facebookis