Vaim aitab meid

Avaldatud 18.1.2022, rubriik Päeva sõna

Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Kiri roomlastele 8:26

Iga õige palve on Püha Vaimu sõnastatud. Olen õppinud tunda, et kõigis minu eestpalvetes kostab Vaim minu ja kõigi pühade eest, kuid Tema palved on Jumala tahtega kooskõlas, mitte kunagi Tema tahtega vastupidised. „Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele“ ning Vaim, kes on Jumal, tunneb Jumala mõtteviisi – seepärast võetakse igas meie palves haigete eest või muude vajaduste pärast arvesse Jumala tahe. „Sest kes inimestest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on? Samuti ei tea ükski Jumala mõtteid peale Jumala Vaimu.“ (1. Kiri korintlastele 2:11)

Kui meile õpetatakse Jumalast, peame palvetama kooskõlas Tema ilmutatud tahtega ning alistuma Tema tahtele, mida me ei tea. Me peame esitama palved vastavalt Jumala tahtele, lootma kallile Sõnale ja uskuma, et Kristus ei andnud end üksnes oma järelkäijate eest, vaid ka nende jaoks. Pühas aruandes on kirjas: „Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: „Võtke vastu Püha Vaim!“ (Johannese 20:22)

Jeesus ootab, et saaks puhuda kõigi oma jüngrite peale, anda neile oma pühitseva Vaimu sisendus ning valada neisse oma eluandev mõju oma rahva jaoks. Ta soovib, et nad mõistaksid, et nüüdsest peale ei saa nad teenida kaht isandat. Nende elu ei saa olla jagatud. Kristus peab elama oma inimestest esindajates, töötama nende annete kaudu ja tegutseme nende võimete abil. Nende tahe peab alistuma Tema tahtele, nad peavad tegutsema Tema Vaimus, et ei elaks enam nemad, vaid Kristus nende sees. Jeesus püüab vajutada nende meeltesse mõtte, et oma Püha Vaimu andes annab Ta neile au, mille Isa on andnud Talle, et Tema ja Ta rahvas võiksid olla üks Jumalas. Meie teguviis ja tahe peavad alistuma Jumala tahtele, teades, et see on püha, hea ja õiglane. − The Signs of the Times, 3. oktoober 1892.

Jaga Facebookis