Uue elu Andja

Avaldatud 16.1.2022, rubriik Päeva sõna

Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.“ Johannese 3:5

Jumala teenimiseks vastuvõetavalt peame „uuesti sündima“. Meie loomupärased kalduvused, mis on Jumala Vaimuga sõjajalal, peavad kaduma. Me peame saama uueks inimeseks Kristuses Jeesuses. Meie vana, uuendamata elu peab andma maad uuele elule − elule, mis on tulvil armastust, usaldust ja varmast kuulekust. Kas arvad, et selline muutus ei ole Jumala riiki sisenemiseks vajalik? Kuula taeva Kuninga sõnu: „Te peate sündima ülalt!“ (Johannese 3:7) „Kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki!“ (Matteuse 18:3) Kui muutust ei toimu, ei suuda me Jumalat õigesti teenida. Meie töö on siis puudulik – maised plaanid tulevad sisse ning ohvriks tuuakse Jumalat teotav võõras tuli. Meie elu on ebapüha ja õnnetu, tulvil rahutust ja muret.

Südamemuutuse, mida kujutatakse uuestisünnina, saab esile kutsuda ainult Püha Vaimu mõjus töö. Üksnes see suudab meid kõigest rüvedusest puhastada. Kui lubada Vaimul meie südant vormida ja kujundada, siis suudame märgata Jumala riigi olemust ja mõistame, kui hädavajalik on muutus, mis peab toimuma enne, kui sellesse riiki sisse pääseme. Uhkus ja enesearmastus seisavad Jumala Vaimule vastu; iga loomupärane kalduvus on vastu sellele, et eneseaustusest ja uhkusest saaks Kristuse tasadus ja alandlikkus. Aga kui tahame rännata teel igavesse ellu, ei tohi me oma mina sosinat kuulata. Alandlikult ja pattu kahetsedes peame paluma taevast Isa: „Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!“ (Psalmid 51:12) Kui võtame jumaliku valguse vastu ja teeme taevaste olevustega koostööd, siis „sünnime uuesti“ − Kristuse vägi on meid patu rüvedusest vabastanud.

Kristus tuli meie maailma, sest Ta nägi, et inimesed olid kaotanud Jumala näo ja loomuse. Ta nägi, et nad ekslesid rahu ja puhtuse teelt kaugele ning omapäi jäetuna ei leiaks nad iial tagasiteed. Ta tuli täieliku ja täiusliku päästega, et muuta meie kivine süda lihaseks südameks ja meie patune olemus Tema sarnaseks, et me jumalikust loomusest osa saades oleksime taevaste õuede jaoks sobilikud. − The Youth’s Instructor, 9. september 1897.

Jaga Facebookis