Ülalpidaja

Avaldatud 15.10.2019, rubriik Päeva sõna

Igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. 1. Johannese 4:7−9

Põhiline uskumus nr 3: „Isa: Jumal igavene Isa on kogu loodu … ülalpidaja ... Ta on … halastaja ja armuline, pikameelne ja rikas püsivast armastusest ning ustavusest.“

Me ei teeks järgmist hingetõmmetki, kui Jumal meid ülal ei peaks. Jumal on See, kes hoiab tähed liikumas ja maa pöörlemas. Jumal on See, kes hoiab praegu sinu südame tuksumas. Meie järgmine võimas omadus on kõikjal viibiv. Jumal on korraga igal pool, kogu aeg. Ta aitab siin mind trükkimisel ja seal aitab sind lugemisel. Ta on inimestega vanglas ja inimestega lossides. Ta armastab meid kõiki. Kõiki.

Üks kõige kestvamaid pilte Jumalast on Isa. Jeesus nimetas Teda kogu aeg nii. Ta ütles Tema kohta koguni „Abba“, mis tähendab aramea keeles „issi“. Pilt kõige täiuslikumast isast, keda suudad ette kujutada. See Isa mõistab alati, ei kaota kunagi enesevalitsust, on alati olemas, kui sa Teda vajad, Tal on piiramatult kallistusi, piiramatult rõõmu sinus ja Ta teab kõiki vastuseid. Mitte et Ta alati annaks neid sulle, kui Sina arvad, et Ta peaks seda tegema, aga ka seda teeb Ta oma tarkuse tõttu. See Isa ei sunni ennast kunagi peale, nii et kuigi Ta üritab miljonil moel saada kõiki oma lapsi enda juurde, kui nad tõesti, tõesti ei taha, siis nutab Ta, kui nad ära lähevad, aga Ta laseb neil minna.

Ja Ta armastab neid ikka edasi.

Ent mõnede inimeste puhul, kellel ei olnud isa või kelle inimesest isa ei kohelnud neid hästi, ei ole kujund Jumalast kui Isast nii palju abiks. Neil on kasulik meenutada, et Jumal kasutab ka emaduse kujundit. Lühikeses palvepsalmis 131 ütleb Taavet, et tema hing on Jumala ees nagu „laps ema juures“. Jesaja 49:14, 15, kui Iisraeli väidab, et Jumal on neid unustanud, küsib Jumal: „Kas naine unustab oma lapsukese?“ 5. Moosese 32:11 võrdleb Mooses Jumalat emakotkaga. Fakt on mõistagi, et Jumal ei ole mees ega naine. Kui mehed ja naised on, nagu 1. Moosese raamatus väidetakse, Jumala näo järgi loodud, siis peab Jumal hõlmama kõike seda, mida meie nimetaksime mehelikeks ja naiselikeks tunnusjoonteks. Mõnedes keeltes, mitte küll inglise keeles, ei väljenda asesõna sugu.

Mida öelda kokkuvõtteks? Jumal on armastus. Kogu aeg, igal pool. Just praegu, tihedalt sinu kõrval.

Suur Ülalpidaja, Sa hoiad meid nagu emakotkas, kes aitab oma lastel lendama õppida. Sa kannad meid nagu lapsi. Sa ei unusta ega hülga meid kunagi, isegi kui maised vanemad seda teevad. Ma soovin armastada Sind nii, nagu Sa oled väärt!

Jaga Facebookis