Et ehitada kindlale alusele

Avaldatud 14.8.2022, rubriik Päeva sõna

Ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Kiri efeslastele 2:20

Ärgu keegi võtku ette nende tõealuste mahakiskumist, mis tegid meist need, kes me oleme. Jumal on oma rahvast juhtinud samm-sammult edasi, kuigi igal pool olid eksituse augud. Selge „nii ütles Issand“ imelise juhtimise all kehtestati tõde, mis on proovile vastu pidanud. Kui kerkivad esile inimesed, kes üritavad jüngreid eemale tõmmata, astuge neile vastu tõdedega, mida on nagu tulega proovitud.

„Ja Sardese koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb see, kellel on seitse Jumala vaimu ja seitse tähte: Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud. Ole valvas ja hoia, mis on veel jäänud; seegi on juba suremas, sest ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis. Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud, ning hoia seda tallel ja paranda meelt! Kui sa nüüd ei valva, siis ma tulen kui varas ja sa ei saa arugi, mis tunnil ma tulen su peale.“ (Ilmutuse 3:1−3)

Need, kes püüavad vanu teetähiseid kõrvaldada, ei hoia kõvasti kinni; nad ei mäleta, kuidas nad sõna vastu võtsid ja kuulsid. Need, kes üritavad sisse tuua teooriaid, mis kõrvaldaksid meie usu sambad seoses pühamu või Jumala või Kristuse isikuga, tegutsevad nagu pimedad. Nad üritavad tekitada kahtlusi ja panna Jumala rahva ilma ankruta triivima.

Neil, kes väidetavalt on sidunud end sõnumiga, mille Jumal on meile andnud, peaks olema terav ja selge vaimulik arusaamine, et nad suudaksid tõde eksitusest eristada. Jumala käskjala kaudu räägitud sõna on: „Ärgake üles, valvurid!“ Kui inimesed teevad vahet esitatud sõnumite vaimsusel ja üritavad välja uurida, kust allikast need pärinevad, siis hoiab Iisraeli Issand Jumal neid eksiteele sattumast. − „Manuscript Releases“, 760. kd, lk 9, 10.

Jaga Facebookis