Et Piibli tõde maksma panna

Avaldatud 13.8.2022, rubriik Päeva sõna

Et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmise. Kiri efeslastele 1:17

Tõed, mis on avanenud selles järjekorras, nagu me oleme Jumala Sõnas ilmutatud prohvetikuulutuste reas avastanud, on ka tänapäeval tõde, püha, igavene tõde. Need, kes läksid meie möödunud kogemuses samm-sammult edasi, nähes prohvetikuulutustes tõeahelat, olid valmis vastu võtma iga valguskiirt ja sellele kuuletuma. Nad palvetasid, paastusid, uurisid ja otsisid tõde nagu peidetud varandust ning me teame, et Püha Vaim õpetas ja juhtis meid.

Kerkis esile palju teooriaid, mis sarnanesid tõele, kuid olid vääriti tõlgendatud ja valesti rakendatud pühakirjatekstidega niivõrd segatud, et tõid kaasa ohtlikke eksitusi. Me teame väga hästi, kuidas iga tõe punkt maksma pandi ja kuidas Jumala Püha Vaim sellele pitseri pani. Iga kord oli kuulda häält: „Siin on tõde,“ „Mina olen tõde, järgige mind.“ Kuid tulid hoiatused: „Ärge järgige neid, mina ei ole neid läkitanud, vaid nad ise jooksevad.“ (vt Jeremija 23:21)

Issanda juhtimine oli märkimisväärne ja Ta ilmutas kõige imelisemal kombel, mis on tõde. Taeva Issand Jumal kehtestas ühe punkti teise järel. See, mis oli tõde toona, on tõde ka praegu. Kuid jätkuvalt on kuulda hääli: „See on tõde. Mul on uus valgus.“ Kuid need uued valgused prohvetlikus liinis avalduvad Sõna vääriti rakendamisega ja Jumala rahva triivima saatmisega, ilma et oleks ankrut, mis neid kinni hoiaks. Kui Sõna uurijad võtaksid omaks tõed, mille Jumal on oma rahvast juhtides ilmutanud, imeks need endasse ja rakendaks praktilisse ellu, siis saaksid neist elavad valguskanalid. Kuid neil, kes on võtnud ette uurida uusi teooriaid, on tõe ja eksituse segu ning pärast seda, kui nad üritavad neid näidata, on nad ilmutanud, et ei ole süüdanud oma küünalt jumalikult altarilt ja see on pimedusse hääbunud. − „Manuscript Releases“, 17. kd, lk 4, 5.

Jaga Facebookis