Elav vesi jagamiseks

Avaldatud 11.1.2022, rubriik Päeva sõna

Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Johannese 4:14

Samamoodi nagu lunastusplaan algab ja lõpeb anniga, tuleb seda ka edasi viia. Sama ohvrimeelsus, mis ostis meile lunastuse, on kõigi südames, kes saavad osa taevasest annist. Apostel Peetrus ütleb: „Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.“ (1. Peetruse 4:10) Jeesus ütles jüngritele neid välja saates: „Muidu olete saanud, muidu andke!“ (Matteuse 10:8) Temas, kes on täielikus kooskõlas Kristusega, ei saa olla midagi isekat ega valivat. See, kes joob elavat vett, leiab, et see „saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks“. Kristuse Vaim on tema sees nagu kõrbes üles keev allikas, mis värskendab voolates kõike ning paneb need, kes on hukkumas, innukalt eluvett jooma.

Samasugune armastav ja ennastohverdav meelsus, mis oli Kristusel, ajendas apostel Paulust tema mitmesugustes töödes. Ta ütleb: „Ma olen nii kreeklaste kui umbkeelsete, nii tarkade kui rumalate võlglane.“ (Kiri roomlastele 1:14) „Minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on antud see arm: kuulutada paganate seas evangeeliumi Kristuse äraarvamatust rikkusest.“ (Kiri efeslastele 3:8)

Meie Issanda plaan on, et Tema kogudus peegeldaks maailmale täiust ja küllust, mida me Temas leiame. Me saame pidevalt osa Jumala heldusest ning sama välja jagades peame esitama maailmale Kristuse armastust ja heasoovlikkust. Kuigi kogu taevas on liikvel ja saadab käskjalgu kõigisse maailma osadesse, et viia edasi lunastustööd, peab ka elava Jumala kogudus olema Jeesuse Kristuse kaastööline. Me oleme Tema saladusliku ihu liikmed. Tema on Pea, mis juhib kõiki ihuliikmeid. Jeesus ise oma lõputu halastusega tegutseb inimsüdametes ja teostab vaimuliku muutuse nii hämmastavalt, et inglid vaatavad seda imestuse ja rõõmuga. − The Review and Herald, 24. detsember 1908.

Jaga Facebookis