Jumala majapidajad

Avaldatud 7.12.2019, rubriik Päeva sõna

Ja Issand ütles: „Kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona? Õnnis on see ori, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle.“ Luuka 12:42−44 (NASB)

Põhiline uskumus nr 21: „Ressursside kasutamine: me oleme Jumala majapidajad, kellele Ta on usaldanud aja ja võimalused … Nende õige kasutamise eest peame Temale aru andma.“

Varasemates pühendustekstides vaatasime majapidaja teemat üsna põhjalikult, aga kui midagi Piiblist uuesti lugeda, on seal alati uusi üksikasju. Tänane kirjakoht on valitud piiblitõlkest New American Standard Bible, mis on tuntud ühe kõige otsesema tõlkena, tõlgitud on rohkem sõna-sõnalt kui mõte-mõttelt, kuigi mõlemad on väärtuslikud tõlketehnikad. Pane tähele, et siin jutustuses kasutab Jeesus vaheldumisi sõnu „majapidaja“ ja „ori“.

Meie kaasaja mõistust ajab see veidi segadusse: miks peaks omanik panema orja − omandi − kogu oma ülejäänud omandi eest vastutama? Kuid nende arusaam orjusest oli meie omast veidi teistsugune. Kahtlemata ei vabandanud Jeesus siin seda, kui üks inimene omab teist. Ta rääkis hoopis sellest, kui Jumal tuleb maa peale tagasi, aga Jumal kindlasti omab meid, meie ihu ja hinge. Ta võib teha meiega seda, mida soovib – tänu Jumalale, et Ta soovib meid armastada ja meie eest hoolitseda!

Ja Ta annab meile samasuguse kohustuse: armastada üksteist ja üksteise eest hoolitseda. Üks kõige liigutavamaid fakte Pühakirjas on, et Jumal lubas ikkagi Aadamal ja Eeval maa üle valitseda, isegi pärast seda, kui nad olid asja põhjalikult untsu keeranud. See kehtib ka tänapäeval − Jumal laseb meil aidata kaasa kõige selle taastamise juures, mida oleme aidanud hävitada.

Ta annab meile ressursid, millega Tema omandi eest hoolitseda, ning põhilises uskumuses number 21 on loetletud mitmed neist. Täna vaatame lähemalt aega ja võimalusi. Järgnevalt mõned küsimused, millele mõelda.

Kas see muudaks sinu arusaama ajakasutusest, kui sa mõtled sellest kui Jumala ajast, mille Ta on sinu kätte andnud? Kui jah, siis kuidas?

Missugused on mõned muutused, mille sa täna oma päevakavasse teeksid?

Missugused võimalused on Jumal sulle andnud, mida Ta soovib, et kasutaksid Tema rahva, planeedi ja töö eest hoolitsemiseks?

Kas sa oled Jumala omand? Ta võtab ainult nõusolevaid orje – oksüümoron meie keeles!

Isand, ma soovin ainult Sind teenida. Ma ei mõtle Sinust kunagi kui türannist või jõhkardist, vaid ainult kui armastavast Isandast, kellel on minu jaoks head ülesanded ja kes aitab mul neid täita.

Jaga Facebookis